Online: 17  |   Yesterday: 1784  |   Total: 1678340
vi  en
Home > Tư Vấn > Dịch vụ cung ứng nhân sự khu vực Bình Dương | 0908636108
Dịch vụ cung ứng nhân sự khu vực Bình Dương | 0908636108

Các dịch vụ tương đồng với Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động mà Nhân Kiệt đang cung cấp

Ngoài Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động các dịch vụ thuộc nhóm dịch vụ cho thuê lại lao động mà Công ty TNHH Cung Ứng Nhân Lực Nhân Kiệt đang cung cấp gổm có: (1) Dịch vụ Lao Động Thuê Ngoài; (2) Dịch Vụ Nhân Sự Thuê Ngoài; (3) Dịch Vụ Lao Động Thuê Ngoài; (4) Dịch Vụ Phái Cử Lao Động; (5) Dịch Vụ Phái Cử Nhân Sự;

Các dịch vụ tương đồng với  Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Độngthuộc nhóm dịch vụ cho thuê lại lao động mà Công ty TNHH Cung Ứng Nhân Lực Nhân Kiệt đang cung cấp

 

-  Ngoài  Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động các dịch vụ thuộc nhóm dịch vụ cho thuê lại lao động mà Công ty TNHH Cung Ứng Nhân Lực Nhân Kiệt đang cung cấp gổm có: (1)  Dịch vụ Lao Động Thuê Ngoài; (2)  Dịch Vụ Nhân Sự Thuê Ngoài; (3)  Dịch Vụ Lao Động Thuê Ngoài; (4)  Dịch Vụ Phái Cử Lao Động; (5)  Dịch Vụ Phái Cử Nhân Sự; (6)  Dịch Vụ Bên Thứ Ba (3P - three party); (7)  Dịch Vụ BPO (Business Process Outsourcing); (8)  Dịch vụ 3PL (Third Party Logistic); (9)  Dịch vụ Outsourcing; (10)  Dịch vụ gia công bên ngoài; (11) Dịch vụ cho thuê lại lao động;  (12) Dịch vụ cung cấp nhân viên Hành chính; (13) Dịch vụ cung cấp nhân viên chứng từ; (14)  Dịch vụ cung cấp nhân viên quản lý nhà phân phối;(15) Dịch vụ cung cấp nhân viên bán hàng;(16)  Dịch vụ cung cấp nhân viên thống kê; (17)  Dịch vụ cung cấp nhân viên cấp đơn; (18)  Dịch vụ cung cấp nhân viên PG;(19)  Dịch vụ cung cấp nhân viên văn thư;(20) Dịch vụ cung cấp nhân viên chăm sóc đại lý; (21) Dịch vụ cung cấp nhân viên tư vấn tài chính…

 

-  Bên Cạnh đó, Nhân Kiệt còn cung cấp các Dịch vụ khác như: (1) Dịch vụ tính lương; (2) Dịch vụ Dịch vụ Bảo hiểm xã hội;(3) Dịch vụ Giao hàng chặng cuối;(4) Dịch vụ kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân

 

 Dich Vu Cua Nhan Kiet

 

<<<Quy trình lựa chọn Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động>>>

 

 
 

Hệ thống đang xử lý. Vui lòng đợi!