Đang online: 15  |   Hôm qua: 1673  |   Lượt truy cập: 1573846
vi  en
Trang chủ > Dịch vụ
Dịch vụ
Dịch vụ ủy thác quản lý
Bạn muốn tập trung vào các giá trị cốt lõi, các thế mạnh của doanh nghiệp mình nhưng vẫn cần phải làm các công việc thường xuyên không phải là giá trị cốt lõi của doanh nghiệp. bạn muốn uỷ thác công việc này cho doanh nghiệp khác thực hiện để dành thời gian cho các công việc mang lại giá trị cao...
30/07/2015 08:07:59

Dịch Vụ Uỷ Thác Tính Lương| Payroll Services
Dịch vụ uỷ thác tính lương là một xu hướng toàn cầu đang trở nên phổ biến, với nhiều lí do nhưng thông thường là doanh nghiệp muốn bảo mật thông tin lương một cách tuyệt đối với các nhân viên nội bộ.
30/07/2015 08:07:20

17 Ngành nghề được cho thuê lại lao động theo Nghị Định 55/2013/NĐ-CP
DANH MỤC CÔNG VIỆC ĐƯỢC THỰC HIỆN CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG (Ban hành kèm theo Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ)
29/07/2015 08:07:04