Đang online: 10  |   Hôm qua: 1656  |   Lượt truy cập: 1557739
vi  en
Trang chủ > Dịch vụ
Dịch vụ
Dịch Vụ Uỷ Thác Tính Lương| Payroll Services
Dịch vụ uỷ thác tính lương là một xu hướng toàn cầu đang trở nên phổ biến, với nhiều lí do nhưng thông thường là doanh nghiệp muốn bảo mật thông tin lương một cách tuyệt đối với các nhân viên nội bộ.
30/07/2015 08:07:20

17 Ngành nghề được cho thuê lại lao động theo Nghị Định 55/2013/NĐ-CP
DANH MỤC CÔNG VIỆC ĐƯỢC THỰC HIỆN CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG (Ban hành kèm theo Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ)
29/07/2015 08:07:04

4 trường hợp không được cho thuê lại lao động
Theo quy địnht ại Điều 24, nghị Định 55/2013/NĐ-CP thì có 4 trường hợp sau không được cho thuê lại lao động gồm:
29/07/2015 08:07:23