Đang online: 20  |   Hôm qua: 1673  |   Lượt truy cập: 1573846
vi  en
Trang chủ > Tư vấn
Tư vấn
Biểu mẫu tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Công văn số 212/BHXH-QLT ngày 19/1/2016
Biểu mẫu tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Công văn số 212/BHXH-QLT ngày 19/1/2016
28/01/2016 02:01:23

Quy định về cấp và quản lý thẻ BHYT theo Công văn số 212/BHXH-QLT ngày 19/1/2016
Quy định về cấp và quản lý thẻ BHYT theo Công văn số 212/BHXH-QLT ngày 19/1/2016
28/01/2016 02:01:10

Quy định về cấp và quản lý sổ BHXH theo Công văn số 212/BHXH-QLT ngày 19/1/2016
Quy định về cấp và quản lý sổ BHXH theo Công văn số 212/BHXH-QLT ngày 19/1/2016
28/01/2016 02:01:10

Quản lý thu BHXH theo Công văn số 212/BHXH-QLT ngày 19/1/2016
Theo Công văn số 212/BHXH-QLT ngày 19/1/2016 thì Quản Lý Thu được quy định như sau:
28/01/2016 02:01:53

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc
Theo Điều 30 Nghị Định 59/2015/TT-BLĐTBXH thì Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được quy định như sau:
12/01/2016 02:01:28