Đang online: 12  |   Hôm qua: 1673  |   Lượt truy cập: 1573846
vi  en
Trang chủ > Tư vấn
Tư vấn
MỘT SỐ TIÊU CHUẨN VỀ AN TOÀN ĐIỆN
MỘT SỐ TIÊU CHUẨN VỀ AN TOÀN ĐIỆN
14/04/2015 10:04:20

AN TOÀN LAO ĐỘNG KHI SỬ DỤNG DỤNG CỤ CẦM TAY CHẠY BẰNG ĐIỆN
1. Những công nhân hội đủ các điều kiện sau mới được sử dụng DCĐCT. - Có tuổi trong độ tuổi lao động do Nhà nước quy định. - Đã qua khám tuyển sức khỏe bởi cơ quan y tế. - Được đào tạo chuyên môn phù hợp được huấn luyện BHLĐ và có các chứng chỉ kèm theo.
14/04/2015 10:04:04