Đang online: 10  |   Hôm qua: 1713  |   Lượt truy cập: 1611662
vi  en
Trang chủ > Chia sẻ > Thủ Tục Hành Chính Cấp Xã, Phường, Thị Trấn
Thủ Tục Hành Chính Cấp Xã, Phường, Thị Trấn
5. Thủ tục: Xác nhận đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở
5. Thủ tục: Xác nhận đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở
21/01/2015 01:01:38

4. Thủ tục: Xác nhận đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để sản xuất kinh doanh.
4. Thủ tục: Xác nhận đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để sản xuất kinh doanh.
21/01/2015 01:01:56

3. Thủ tục: Xác nhận không có đất nông nghiệp tại địa phương
3. Thủ tục: Xác nhận không có đất nông nghiệp tại địa phương
21/01/2015 01:01:14

3. Thủ tục: Xác nhận không có đất nông nghiệp tại địa phương
3. Thủ tục: Xác nhận không có đất nông nghiệp tại địa phương
21/01/2015 01:01:12

2. Thủ tục: Xác nhận tờ khai mốc thời gian sử dụng đất
2. Thủ tục: Xác nhận tờ khai mốc thời gian sử dụng đất
21/01/2015 01:01:26

1. Thủ tục: Xác nhận tình trạng nhà, đất:
1. Thủ tục: Xác nhận tình trạng nhà, đất:
21/01/2015 01:01:05