Đang online: 11  |   Hôm qua: 1698  |   Lượt truy cập: 1596868
vi  en
Trang chủ > Chia sẻ
Chia sẻ
Decree 90/2019/ND-CP stipulating regional minimum wage for employees working under labor contracts.
The Government has just issued Decree 90/2019/ND-CP to replace Decree 157/2018/ND-CP stipulating regional minimum wage for employees working under labor contracts. Accordingly, the minimum regional wage applied from January 1, 2020 increases from 150,000 to 240,000 VND / month depending on each...
20/11/2019 07:11:20

Nghị Định 90/2019/NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng cho năm 2020
Ngày 15/11/2019 Chính Phủ ban hành Nghị Định 90/2019/NĐ-CP về mức lương tối thiểu vùng cho năm 2020 theo đó mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp như sau: a) Mức 4.420.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I. b)...
20/11/2019 07:11:21

Lương tối thiểu vùng năm 2020 là 4.420.000 đồng tăng 5,5%
Lương tối thiểu vùng năm 2020 dự kiến tăng như sau: vùng 1 tăng lên 4,42 triệu đồng/tháng (tăng 240.000 đồng/tháng); vùng 2 lên 3,92 triệu đồng/tháng (tăng 210.000 đồng/tháng); vùng 3 lên 3,43 triệu đồng/tháng (tăng 180.000 đồng/tháng); vùng 4 lên 3,07 triệu đồng/tháng (tăng 150.000 đồng/tháng).
28/10/2019 06:10:47

Mã số thẻ căn cước công dân các Tỉnh Thành.
Căn cước công dân theo quy định của Luật căn cước công dân 2014 là thông tin cơ bản về lai lịch, nhân dạng của công dân đó. Nội dung căn cước công dân sẽ được thể hiện trên thẻ căn cước và được cơ quan có thẩm quyền cấp.
18/07/2019 09:07:35

Chính Phủ ban hành Nghị định 38/2019/NĐ-CP về tăng lương cơ sở lên 1.490.000 đồng
Từ ngày 01/7/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng, tăng 100.000 đồng/tháng so với quy định hiện hành. Nghị định 38/2019/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2019 và thay thế Nghị định 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018.
03/06/2019 03:06:49

Danh sách đơn vị bị thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động
Danh sách đơn vị bị thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động đã được đăng tải trên www/thuelailaodong.molisa.gov.vn tới ngày 26/04/2019
09/05/2019 02:05:28