Đang online: 17  |   Hôm qua: 1659  |   Lượt truy cập: 1560190
vi  en
Trang chủ > Chia sẻ
Chia sẻ
Phát triển nguồn nhân lực cho thương mại điện tử | Ecommerce (TMĐT) Dễ hay khó?
Kinh doanh trực tuyến ngày càng phổ biến và trở thành xu hướng tất yếu ở các nước, trong đó có Việt Nam. Hiện các doanh nghiệp trong nước đã có sự chuẩn bị nhất định cho việc khai thác kênh xúc tiến bán hàng tiềm năng này, nhưng để phát triển nguồn nhân lực đủ mạnh, có kinh nghiệm và kỹ năng đáp...
23/08/2018 04:08:40

Workshop Cách mạng Nguồn nhân lực 4.0 trong Thương mại điện tử | Ecommerce (TMĐT)
Vệc có nhân sự vận hành hệ thống đó lại là bài toán đau đầu của DN vì không biết tìm đâu ra nhân sự có đủ kiến thức chuyên môn về TMĐT và có kỹ năng vận hành độc lập hệ thống bán hàng
23/08/2018 04:08:52

Nguồn nhân lực Thương mại điện tử | Ecommerce (TMĐT) tại Việt Nam
Trong thời đại toàn cầu hóa, thông tin là huyết mạch của các doanh nghiệp và của quốc gia. Môi trường kinh doanh toàn cầu ngày càng khắc nghiệt đòi hỏi các doanh nghiệp phải có nguồn thông tin kịp thời và chính xác để triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn, góp phần nâng cao năng...
23/08/2018 04:08:46

Tổng quan ngành Thương mại Điện tử | Ecommerce (TMĐT)
Người học Thương mại điện tử | E-Commerce (TMĐT) sẽ được đào tạo như một chuyên gia trong Thương mại điện tử | E-Commerce (TMĐT), về kiến thức không chỉ tập trung vào các mảnh nhỏ trong bài toán kinh doanh mà sẽ bao quát về tất cả những khía cạnh
28/08/2018 07:08:09

CIRCULAR 47/2014/TT-BCT - REGULATIONS ON MANAGEMENT OF E-COMMERCE WEBSITES | ECOMMERCE
CIRCULAR 47/2014/TT-BCT dated Dec 05, 2014; This Circular takes effect since January 20, 2015. and shall replace the Circular 12/2013/TT-BCT dated June 20, 2013 of the Ministry of Industry and Trade defining procedures of notification, registration and publication of e-commerce website related...
23/08/2018 03:08:44

Thông tư 47/2014/TT-BCT - QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ | ECOMMERCE
Thông tư 47/2014/TT-BCT ban hành ngày 05/12/2014 Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2015. Thông tư này thay thế Thông tư số 12/2013/TT-BCT ngày 20 tháng 6 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định thủ tục thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan đến website thương...
23/08/2018 03:08:38