Đang online: 16  |   Hôm qua: 1653  |   Lượt truy cập: 1554587
vi  en
Trang chủ > Chia sẻ
Chia sẻ
Thông tư 25/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số quy định về các khoản chi được trừ, không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)
Ngày 16/03/2018 BTC bàn hành TT 25/2018/TT-BTC, sửa đổi, bổ sung một số quy định về các khoản chi được trừ, không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Thông tư có hiệu lực từ 01/5/2018.và có nội dung cụ thể sau: - Bổ sung thêm các khoản trích khấu hao tài sản cố định không được...
30/03/2018 10:03:41

Thông tư 25/2018/TT-BTC hướng dẫn NĐ 146/2017/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung TT 78/2014/TT-BTC, TT 111/2013/TT-BTC
Ngày 16/03/2018 BTC bàn hành TT 25/2018/TT-BTC, sửa đổi, bổ sung một số quy định về các khoản chi được trừ, không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Thông tư có hiệu lực từ 01/5/2018.và có nội dung cụ thể sau: - Bổ sung thêm các khoản trích khấu hao tài sản cố định không được...
30/03/2018 10:03:26

Chính Phủ ban hành Nghị Định 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2018
Chính Phủ ban hành Nghị Định 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2018, theo đó 1. Quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp như sau: a) Mức 3.980.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghỉệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng...
15/12/2017 01:12:52

Doanh Nhân Đỗ Huy Lê được UBND Tỉnh Bình Dương tuyên dương "Doanh Nhân Xuất Sắc năm 2017" nhân ngày doanh nhân Việt Nam 13/10/2017
Ngày 9/10/2017 UBND tỉnh Bình Dương Tổ chức tuyên dương khen thưởng doanh nhân tiêu biểu năm 2017 của Tỉnh Bình Dương tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương
12/10/2017 10:10:06

Hợp đồng thuê nhà không công chứng - mỗi Tòa áp dụng một luật và Tổng Cục Thuế hướng dẫn cục thuế Bình Dương
Ngày 9/06/2017 Báo Tuoitre.vn có đăng bài viết rất hay với tiêu đề "Rối tung với hợp đồng thuê nhà không công chứng". Một hợp đồng thuê nhà với thời hạn 5 năm, ký năm 2015 thời điểm luật nhà ở đã có hiệu lực, không công chứng. Khi xảy ra tranh chấp, tòa này áp dụng Bộ luật dân sự (BLDS) nhưng...
10/06/2017 02:06:42

Đặc Thù Về Cho Thuê Lao Động Bình Dương
Bình Dương là một tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam gồm TP. HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu, là tỉnh rất năng động trong kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài. Với chủ trương tạo ra một môi trường đầu tư tốt nhất hiện nay tại Việt Nam, Hiện nay tình có trên 1.500 dự án FDI
03/03/2018 08:03:09