Đang online: 5  |   Hôm qua: 1639  |   Lượt truy cập: 1541544
vi  en
Trang chủ > Chia sẻ
Chia sẻ
Bình đẳng mọi thành phần kinh tế
(DĐDN) Sau nhiều tranh luận, góp ý của các đại biểu quốc hội dự thảo Hiến pháp sửa đổi đã quy định các thành phần kinh tế hoàn toàn bình đẳng như nhau. Đây có thể được xem là điều được giới doanh nhân, DN mong mỏi và quan tâm nhất, khi dự thảo chính thức được công bố và lấy ý kiến rộng rãi toàn dân.
14/04/2014 07:04:49