Đang online: 16  |   Hôm qua: 1663  |   Lượt truy cập: 1564829
vi  en
Trang chủ > Chia sẻ
Chia sẻ
4785/LĐTBXH-LĐTL V/v hướng dẫn thi hành Bộ Luật lao động
4785/LĐTBXH-LĐTL V/v hướng dẫn thi hành Bộ Luật lao động Kính gửi: Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương (Số 499 Yersin, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương)
03/06/2014 09:06:22

4753/LĐTBXH-LĐTL V/v chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động
4753/LĐTBXH-LĐTL V/v chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động Kính gửi: Công ty trách nhiệm hữu hạn Hansoll Vina (Đ/c: Khu công nghiệp Sóng Thần 1, Dĩ An, tỉnh Bình Dương)
03/06/2014 09:06:38

4754/LĐTBXH-LĐTL V/v chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật
4754/LĐTBXH-LĐTL V/v chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật
03/06/2014 09:06:06

26/2013/TT-BLĐTBXH - CÔNG VIỆC KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NỮ
BAN HÀNH DANH MỤC CÔNG VIỆC KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NỮ
23/04/2014 09:04:58

25/2013/TT-BLĐTBXH - CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG BẰNG HIỆN VẬT ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TRONG ĐIỀU KIỆN CÓ YẾU TỐ NGUY HIỂM, ĐỘC HẠI
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG BẰNG HIỆN VẬT ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TRONG ĐIỀU KIỆN CÓ YẾU TỐ NGUY HIỂM, ĐỘC HẠI
15/04/2014 08:04:18

102/2013/NĐ-CP - LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM
QUY ĐỊNH TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM
23/04/2014 09:04:08