Đang online: 8  |   Hôm qua: 1749  |   Lượt truy cập: 1645164
vi  en
Trang chủ > Tư Vấn > Dịch vụ cung ứng lao động khu vực Mỹ Phước Bình Dương | 0901557945
 028. 3505 4224
Dịch vụ cung ứng lao động khu vực Mỹ Phước Bình Dương | 0901557945
Feedforward (Feed Forward) là gì? và nó khác gì với Feedback và áp dụng nó như thế nào?
Feedforward (Feed Forward) là cách đưa ra những ý tưởng, góp ý cho mọi người trước khi họ làm điều gì đó. Nó tập trung vào thay đổi những gì xảy ra trong tương lai
26/02/2021 07:02:15