Đang online: 7  |   Hôm qua: 1673  |   Lượt truy cập: 1573846
vi  en
Trang chủ > Giới thiệu > Sứ Mệnh, Tầm Nhìn, Giá Trị Cốt Lõi
Sứ Mệnh, Tầm Nhìn, Giá Trị Cốt Lõi

Sứ mệnh 

 

Trở thành nhà cung cấp các giải pháp về nguồn lực được đối tác và người lao động lựa chọn đầu tiên và lâu dài. Chúng tôi cam kết 7 giá trị cốt lõi.

 

Tầm nhìn

 

Mang sự thịnh vượng đến đối tác và người lao động thông qua hoạt động cung cấp các giải pháp toàn diện về nguồn lực.

 

Bảy giá trị cốt lõi

 

Khách hàng là trung tâm

Chúng tôi xác định sẽ là nhà cung cấp giải pháp nguồn nhân lực được Khách hàng lựa chọn đầu tiên khi có nhu cầu. Với slogan Nhân Kiệt – Outstanding Outsourcing Chúng tôi cam kết mang lại dịch vụ nhân sự xuất sắc, phù hợp và hữu ích nhất với Khách hàng. Mong muốn của Khách hàng là trung tâm của mọi hoạt động, mọi suy nghĩ, mọi quyết định liên quan của Chúng tôi.

 

Chính trực

Chúng tôi lấy sự chính trực làm nền tảng cho tất cả hoạt động của công ty và từng thành viên ở mọi cấp trong công ty. Chúng tôi tôn trọng các giá trị đạo đức, trung thực, nguyên tắc. Chúng tôi lấy đó làm tự hào và luôn tôn trọng cam kết của mình.

 

Chịu trách nhiệm

Chúng tôi chịu trách nhiệm về những điều mình nói, những việc mình làm; chịu trách nhiệm về những nghiệp vụ liên quan mà Chúng tôi đã không nói hoặc đã không làm. Chúng tôi không bào chữa hay đổ lỗi cho người khác mà sẵn sàng gánh chịu hậu quả khi nhiệm vụ không hoàn thành. Chúng tôi đối diện với sự thật để tìm giải pháp thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả tốt hơn.

 

Định hướng kết quả và tuân thủ nguyên tắc.

Chúng tôi thực hiện công việc theo định hướng kết quả, sẵn sàng linh hoạt, thúc đẩy hành động để hướng tới kết quả, đồng thời vẫn đảm bảo tuân thủ các quy trình và nguyên tắc đã đặt ra. Chúng tôi luôn theo dõi, cải tiến quy trình phù hợp nhất theo định hướng kết quả.

 

Khát vọng thành công

Chúng tôi sẽ không ngừng phấn đấu, toàn tâm, toàn sức để tạo ra giá trị cao nhất trong tất cả mọi việc chúng tôi làm. Chúng tôi sẽ luôn chủ động làm việc bằng tinh thần cấp bách, cống hiến hết mình cho kết quả.

 

Tinh thần tập thể

Với sự tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau và cùng một mục đích, Chúng tôi sẽ làm việc để hướng tới những khát vọng chung của toàn công ty, cùng chia sẻ thông tin đa chiều, cùng chia sẻ các nguồn lực hiện có và không có rào cản về phòng ban, bộ phận.

 

Tôn trọng nhân viên

 

Chúng tôi thừa nhận sự khác biệt của mỗi người, tất cả đều được tôn trọng và được đánh giá cao. Chúng tôi khuyến khích sự giao tiếp trung thực, cởi mở hai chiều ở mọi cấp trong công ty. Chúng tôi luôn tạo điều kiện để nhân viên phát huy tốt nhất năng lực, giúp đỡ họ phát triển sự nghiệp và đề cao tinh thần tương thân tương ái.