Đang online: 7  |   Hôm qua: 1769  |   Lượt truy cập: 1664422
vi  en
Trang chủ > Chia sẻ > Danh Mục Công Việc Nặng Nhọc Độc Hại Theo Từng Ngành Nghề
Danh Mục Công Việc Nặng Nhọc Độc Hại Theo Từng Ngành Nghề

Danh mục nghề, công việc nặng nhọc đôc hại đối với ngành Xây lắp

Thông tư 11/2020/TT-BLĐTBXH do Bộ LĐTBXH ban hành quy định về danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong đó có ngành Xây lắp

TT

Tên nghề hoặc công việc

Đặc điểm điều kiện lao động

 

Điều kiện lao động loại VI

1

Vận hành máy khoan trong hầm.

Làm việc trong hầm kín, thiếu dưỡng khí, công việc nặng nhọc, nguy hiểm, tư thế lao động gò bó, thường xuyên chịu tác động của ồn, rung và bụi đá.

2

Nổ mìn trong hầm.

Công việc nặng nhọc, rất nguy hiểm, chịu tác động của ồn, bụi và NO2.

 

Điều kiện lao động loại V

1

Vận hành các loại xe, máy thi công, xây lắp trong hầm.

Công việc nặng nhọc, nguy hiểm, thường xuyên chịu tác động của tiếng ồn,rung, bụi.

2

Vận hành, lắp ráp, sửa chữa các loại máy, thiết bị phục vụ thi công, xây lắp trong hầm.

Công việc nguy hiểm, làm việc trong môi trường ồn, bụi nhiều.

3

Chuyên xây lắp thủ công trong hầm.

Công việc thủ công, nặng nhọc, nguy hiểm, chịu ảnh hưởng của ồn và bụi.

4

Xây lắp, sửa chữa lớn đường dây, cột điện cao thế từ 110 KV trở lên.

Công việc rất nặng nhọc, nguy hiểm, đường dây, cột điện cao tư thế lao động gò bó.

5

Hàn điện, hàn hơi trong hầm.

Nơi làm việc chật hẹp,thiếu ánh sáng, thiếu khí, tư thế lao động gò bó, chịu tác động của khí độc.

6

Xây dựng ống khói, lò cao, xi lô bằng phương pháp bê tông cốp pha trượt và cáp dự ứng lực

Công việc nặng nhọc, rất nguy hiểm, chịu tác động của bụi nồng độ cao.

 

Điều kiện lao động loại IV

1

Thường xuyên kiểm tra, giám sát, chỉ đạo kỹ thuật trong hầm.

Làm việc trong môi trường ồn và bụi nhiều.

2

Vận hành máy trộn bê tông.

Thường xuyên làm việc trong môi trường ồn và bụi.

3

Vận hành máy phun vữa, phun xi măng.

Chịu ảnh hưởng của ồn, công việc nặng nhọc.

4

Xây lắp, sửa chữa cột, đường dây điện dưới 110KV

Công việc nặng nhọc, nguy hiểm, tư thế lao động gò bó.

 

Hệ thống đang xử lý. Vui lòng đợi!