10 LỢI ÍCH TO LỚN

KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ NHÂN KIỆT

TIẾT GIẢM CHI PHÍ
1

TIẾT GIẢM CHI PHÍ

Nhân Kiệt giúp quý khách hàng giảm được chi phí tăng lương theo thâm niên, tăng lương theo đánh giá xếp loại, chi phí tiền du lịch hàng năm, chi phí tất niên, áo đồng phục, …)

CHUYỂN ĐỊNH PHÍ LƯƠNG THÀNH BIẾN PHÍ
2

CHUYỂN ĐỊNH PHÍ LƯƠNG THÀNH BIẾN PHÍ

Nhân Kiệt giúp chi phí dịch vụ thuê ngoài của Quý công ty sẽ được hạch toán vào chi phí sản xuất, nên không ảnh hưởng đến quỹ lương. Hàng tháng Nhân Kiệt cung cấp hóa đơn tài chính để quý khách hàng hạch toán

GIẢM QUỸ LƯƠNG VÀ ĐỊNH BIÊN CÔNG TY
3

GIẢM QUỸ LƯƠNG VÀ ĐỊNH BIÊN CÔNG TY

Dịch vụ Hợp Thức Hóa Nhân Kiệt giúp quý khách hàng quản lý tốt ngân sách , không vượt quỹ lương, không vượt định biên do Tập đoàn hay Tổng công ty quy định. Đồng thời có nguồn quỹ lương dư ra để chăm sóc tốt cho lao động chính thức, hoặc lao động cốt lõi của doanh nghiệp.

 CHỦ ĐỘNG TRONG VIỆC GIẢM LAO ĐỘNG
4

CHỦ ĐỘNG TRONG VIỆC GIẢM LAO ĐỘNG

Nhân Kiệt giúp quý khách hàng chủ động trong việc sắp xếp nhân sự vào giai đoạn thấp điểm. Cụ thể, quý công ty sẽ trả lao động về cho Nhân Kiệt, chúng tôi sẽ chủ động sắp xếp, điều chuyển công việc.

ĐÁP ỨNG TIẾN ĐỘ CUNG ỨNG LAO ĐỘNG
5

ĐÁP ỨNG TIẾN ĐỘ CUNG ỨNG LAO ĐỘNG

Nhân Kiệt đáp ứng nhanh nhân lực cho nhu cầu sản xuất linh hoạt, bởi vì Nhân Kiệt là công ty chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê lại lao động, nên Nhân Kiệt đã thiết lập nhiều kênh cung cấp, nhiều nguồn lực chuyên về tuyển dụng; do đó, sẽ tạo được hiệu quả/hiệu ứng nhanh hơn.

GIẢM TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ LAO ĐỘNG
6

GIẢM TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ LAO ĐỘNG

Nhân Kiệt sẽ chịu trách nhiêm pháp lý theo luật Lao động nhà nước ban hành, giúp quý khách hàng không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào về số lao động được thuê lại. Từ đó quý khách hàng sẽ tập trung cho nguồn lực chính thức của công ty.

GIẢM CHI PHÍ TUYỂN DỤNG VÀ PHÍ HÀNH  CHÍNH
7

GIẢM CHI PHÍ TUYỂN DỤNG VÀ PHÍ HÀNH CHÍNH

Nhân Kiệt giúp quý khách hàng giảm được nhiều thời gian, chi phí, nhân sự cho công tác tuyển dụng, quản lý và các thủ tục hành chính khác

TĂNG THỜI GIAN LỰA CHỌN NHÂN VIÊN CHÍNH THỨC
8

TĂNG THỜI GIAN LỰA CHỌN NHÂN VIÊN CHÍNH THỨC

Khi sử dụng dịch vụ thuê lại lao động từ Nhân Kiệt, quý khách hàng có thêm thời gian để đánh giá, tuyển chọn những lao động tốt từ nguồn lực Nhân Kiệt để làm việc chính thức cho công ty.

GIẢM RỦI RO VỀ TRANH CHẤP LAO ĐỘNG
9

GIẢM RỦI RO VỀ TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

Nhân Kiệt sẽ giúp quý khách hàng tránh các rủi ro về các tranh chấp lao động như kỷ luật, sa thải, chấm dứt hợp đồng lao động. ..

GIẢM RỦI RO VỀ THỰC THI NGHIỆP VỤ
10

GIẢM RỦI RO VỀ THỰC THI NGHIỆP VỤ

Nhân Kiệt sẽ thay quý khách hàng đảm nhận một phần việc đánh giá, thực thi nghiệp vụ của người lao động, qua đó giảm được các rủi ro về thực hiện nghiệp vụ của lực lượng lao động chính thức, nhất là đối với lực lượng lao động chưa có kinh nghiệm..

3 BƯỚC ĐỂ TRIỂN KHAI CUNG CẤP NHÂN SỰ

1

Nhận nhu cầu

Tư vấn, thiết kế giải pháp

2

Chọn giải pháp

Báo giá, Hợp đồng

3

Triển khai, đo lường

Báo cáo, thông tin hai chiều

Nhận nhu cầu

Nhận nhu cầu

Tư vấn, thiết kế giải pháp

Chọn giải pháp

Chọn giải pháp

Báo giá, Hợp đồng

Triển khai, đo lường

Triển khai, đo lường

Báo cáo, thông tin hai chiều

CÁC DỊCH VỤ

CÔNG TY NHÂN KIỆT ĐANG CUNG CẤP

DỊCH VỤ CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

DỊCH VỤ CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

DỊCH VỤ TÍNH LƯƠNG

DỊCH VỤ TÍNH LƯƠNG

DỊCH VỤ HỢP THỨC HÓA LAO ĐỘNG

DỊCH VỤ HỢP THỨC HÓA LAO ĐỘNG

DỊCH VỤ HỖ TRỢ BÁN HÀNG

DỊCH VỤ HỖ TRỢ BÁN HÀNG

DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI

DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI

DỊCH VỤ GIAO HÀNG CHẶNG CUỐI

DỊCH VỤ GIAO HÀNG CHẶNG CUỐI

Hệ thống đang xử lý. Vui lòng đợi!