Online: 18  |   Yesterday: 1833  |   Total: 1724035
vi  en
Home > Chia sẻ > Thủ Tục Hành Chính Cấp Xã, Phường, Thị Trấn
Thủ Tục Hành Chính Cấp Xã, Phường, Thị Trấn
15. Thủ tục: Xác định lại diện tích đất ở
15. Thủ tục: Xác định lại diện tích đất ở
21/01/2015 01:01:57

14. Thủ tục: Xác nhận đơn xin đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất (đối với trường hợp đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)
14. Thủ tục: Xác nhận đơn xin đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất (đối với trường hợp đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)
21/01/2015 01:01:31

13. Thủ tục: Xác nhận vị trí nhà, đất
13. Thủ tục: Xác nhận vị trí nhà, đất
21/01/2015 01:01:04

12. Thủ tục: Giải quyết về việc san lấp, tôn tạo đất nông nghiệp
12. Thủ tục: Giải quyết về việc san lấp, tôn tạo đất nông nghiệp
21/01/2015 01:01:19

11. Thủ tục: Xác nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
11. Thủ tục: Xác nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
21/01/2015 01:01:38

10. Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị điều chỉnh hồ sơ kỹ thuật thửa đất
10. Thủ tục: Xác nhận đơn đề nghị điều chỉnh hồ sơ kỹ thuật thửa đất
21/01/2015 01:01:09