Online: 7  |   Yesterday: 1845  |   Total: 1735590
vi  en
Home > Tư Vấn > Dịch vụ cung ứng lao động khu vực Mỹ Phước Bình Dương | 0901557945
Dịch vụ cung ứng lao động khu vực Mỹ Phước Bình Dương | 0901557945
Feedforward (Feed Forward) là gì? và nó khác gì với Feedback và áp dụng nó như thế nào?
Feedforward (Feed Forward) là cách đưa ra những ý tưởng, góp ý cho mọi người trước khi họ làm điều gì đó. Nó tập trung vào thay đổi những gì xảy ra trong tương lai
26/02/2021 07:02:15