Online: 10  |   Yesterday: 1841  |   Total: 1732089
vi  en
Home > Tư Vấn > Dịch vụ cung ứng nhân sự khu vực TP. Hồ Chí Minh | 0901557456
Dịch vụ cung ứng nhân sự khu vực TP. Hồ Chí Minh | 0901557456
Dịch Vụ Cho Thuê Lao Động | Dịch Vụ Cung Ứng Nhân Lực | Outsourcing Nhan Kiet
Công ty TNHH Cung Ứng Nhân Lực Nhân Kiệt ra đời cung cấp các giải pháp nguồn lực cho các Doanh Nghiệp trong đó một trong các dịch vụ của chúng tôi là dịch vụ cho thuê lại lao động.
25/02/2020 05:02:30

Dịch Vụ Hợp Thức Hoá Lao Động | Cho Thuê Lao Động Nhân Kiệt | Outsourcing
Nhân Kiệt chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi vấn đề và pháp lý trong quan hệ lao động
25/02/2020 03:02:17