Online: 7  |   Yesterday: 1841  |   Total: 1732089
vi  en
Home > Dịch vụ
Dịch vụ
DỊCH VỤ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ – TIỀN LƯƠNG
- Doanh nghiệp mới thành lập đang còn lo âu về thủ tục cho Người lao động. - Doanh nghiệp đang vướng chậm thủ tục với Bảo hiểm xã hội và các cơ quan. - Doanh nghiệp đang quá tải cho việc kinh doanh mà chậm trễ sai sót trong việc làm thủ tục cho Người lao động theo đúng quy định của Pháp luật. -...
15/12/2023 12:12:55

Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động | Công Ty Nhân Kiệt
Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động | Công Ty Nhân Kiệt
22/12/2023 03:12:30

Field force Services – Dịch vụ chăm sóc đại lý
Field Force Services – Dịch vụ chăm sóc đại lý, đây là một dạng dịch vụ cho thuê lại lao động (Outsourcing services) của Công ty Nhân Kiệt. Dịch vụ này cung ứng các nhân viên có kiến thức, năng lực, am hiểu lĩnh vực làm việc, thường xuyên, liên tục được đào tạo và được hỗ trợ để rộng kiến thức và...
20/08/2020 08:08:56

Labor Leasing Services | Nhan Kiet Co., LTD
In the trends of your company wants to expand, develop and still want to operate as a lowest manning headcount, or short-term project, seasonal project, or your regularly employee had been working overtime more than 200 hours per year. The solution to solve this issue is provided by Nhan Kiet...
20/08/2020 08:08:40

Sub-contractor services, Contractor services
Services performed subcontractors, independent contractors reduces the use of direct labor, enhance competitiveness and promote development, today subcontractor services, diversified contractors to help you minimize the risk, have been optimized for advice on staffing issue, to bring professional...
20/08/2020 08:08:44