Đang online: 14  |   Hôm qua: 1853  |   Lượt truy cập: 1743469
vi  en
Trang chủ > Tư Vấn > Hướng Dẫn Nội Bộ
 028. 3505 4224
Hướng Dẫn Nội Bộ

Giới thiệu về Phiếu lương (Bảng Lương, Bảng kê lương, Bảng lương cá nhân) tại Công ty Nhân Kiệt

Hệ thống đang xử lý. Vui lòng đợi!

1.   Lợi ích của việc lập mẫu phiếu lương nhân viên

  

-        Mẫu phiếu lương còn có các tên gọi khác như mẫu phiếu chi lương, phiếu thanh toán lương,… Được lập dưới dạng bảng tính Excel hoặc Word để bộ phận kế toán. Cũng như những người hưởng lương tiện theo dõi. Ở mỗi phiếu lương, các cá nhân là người lao động làm công ăn lương sẽ theo dõi chi tiết được ngày công đi làm của mình. Ngày nghỉ phép tính lương và nghỉ không lương, các khoản phụ trợ cấp, khấu trừ, phạt, thưởng,…. Tác động đến tiền lương và đưa ra số tiền lương thực lĩnh cuối cùng mà cá nhân đó được hưởng.

 

 

-     Mẫu phiếu lương hàng tháng sẽ được thành lập dưới dạng file mềm. Và sẽ được in ra một bản để gửi đến người hưởng lương. Mẫu phiếu lương hàng tháng đều được lưu lại để đánh giá mức lượng trong năm của từng nhân viên. Cùng chế độ tăng lương theo định kỳ, sự thay đổi về hình thức chấm công, chế độ phụ cấp và các vấn đề khác ảnh hưởng đến lương. Việc làm này sẽ do bộ phận hành chính nhân sự hoặc kế toán thực hiện. Đều đã có chữ ký xác nhận của người lao động và trưởng bộ phận.

 

 

 

-        Dựa trên mẫu phiếu lương, doanh nghiệp sẽ kiểm soát tốt hơn vấn đề thanh toán lương cho nhân viên. Cũng như nguồn tài chính của đơn vị mình, có sự điều chỉnh tăng giảm lương hợp lý. Tất nhiên sẽ dựa trên quyền lợi của NLĐ và đóng góp của họ cho sự phát triển của DN nói chung.

 

2.     Phiếu lương (Bảng Lương, Bảng kê lương, Bảng lương cá nhân) là gì?

 

-         Phiếu lương (Bảng Lương, Bảng kê lương, Bảng lương cá nhân)  (tiếng anh - Payslip) là mẫu bảng lương thể hiện thu nhập cá nhân hàng tháng hay còn có các tên gọi khác như mẫu phiếu chi lương, phiếu thanh toán lương của người lao động ,… ghi rõ số tiền nhận được, số tiền trừ cho thuế, bảo hiểm và các khoản mục chi tiết khác.

 

-         Phiếu lương (Bảng Lương, Bảng kê lương, Bảng lương cá nhân)   được lập dưới dạng bảng tính Excel hoặc Word để bộ phận nhân sự, kế toán, cũng như những người hưởng lương tiện theo dõi. Ở mỗi Phiếu lương (Bảng Lương, Bảng kê lương, Bảng lương cá nhân) , các cá nhân là người lao động sẽ theo dõi chi tiết được ngày công đi làm của mình. Ngày nghỉ phép tính lương và nghỉ không lương, các khoản phụ trợ cấp, khấu trừ, các khoản thưởng,…. Tác động đến tiền lương và đưa ra số tiền lương thực nhận cuối cùng mà cá nhân đó được hưởng.

 

-         Mẫu Phiếu lương (Bảng Lương, Bảng kê lương, Bảng lương cá nhân)  hàng tháng sẽ được lập dưới dạng file mềm. Được in ra một bản để gửi đến người hưởng lương. Mẫu Phiếu lương (Bảng Lương, Bảng kê lương)  hàng tháng đều được lưu lại để đánh giá mức lượng trong năm của từng nhân viên. Cùng chế độ tăng lương theo định kỳ, sự thay đổi về hình thức chấm công, chế độ phụ cấp và các vấn đề khác ảnh hưởng đến lương.

 

-         Phiếu lương (Bảng Lương, Bảng kê lương, Bảng lương cá nhân)  cần thể hiện rõ các thông tin về: họ tên nhân viên, phòng ban, số ngày công, ngày nghỉ bù, ngày nghỉ không tính phép. Ngày nghỉ hưởng lương, ngày nghỉ tính phép và mức lương của nhân viên đó. Trong số tổng tiền lương cần ghi rõ mức lương cơ bản. Lương hiệu quả, lương làm thêm giờ và các khoản cộng lương, khoản trừ lương khác…

 

2.     Tại sao lại cần Phiếu lương (Bảng Lương, Bảng kê lương, Bảng lương cá nhân)?

 

-         Phiếu lương (Bảng Lương, Bảng kê lương, Bảng lương cá nhân)là một trong những văn bản hành chính vô cùng cần thiết để người lao động  nắm được chi tiết rõ ràng những thông tin liên quan đến lợi ích được hưởng của chính mình. Đồng thời mang lại tiện ích cho bộ phận nhân sự và kế toán trong việc theo dõi  bảng lương, quá trình làm việc của từng lao động trong công ty. Ngoài ra Phiếu lương (Bảng Lương, Bảng kê lương, Bảng lương cá nhâncũng sẽ thể hiện được những thông tin thay đổi trong chính sách lương của từng lao động. Cá nhân có làm tốt hay không, tất cả đều được liệt kê đầy đủ trong Phiếu lương (Bảng Lương, Bảng kê lương, Bảng lương cá nhân). Vậy nên việc quản lý, theo dõi và đánh giá chất lượng lao động của từng lao động cũng trở nên dễ dàng hơn.

 

-         Đối với người lao động đây chính là căn cứ để bản thân có thể kiểm tra, sử dụng và so sánh các khoản tiền lương mình nhận được, thành quả lao động sau một tháng làm việc. Tổng mức thu nhập mà người lao động nhận được có thể bao gồm các khoản tiền khác nhau.

 

-         Dựa trên mẫu Phiếu lương (Bảng Lương, Bảng kê lương. Bảng lương cá nhân), doanh nghiệp sẽ kiểm soát tốt hơn vấn đề thanh toán lương cho người lao động. Cũng như nguồn tài chính của đơn vị mình, có sự điều chỉnh tăng giảm lương hợp lý. Tất nhiên sẽ dựa trên quyền lợi của người lao động và đóng góp của họ cho sự phát triển của doanh nghiệp nói chung.

 

-         Ngoài ra, việc tạo lập Phiếu lương (Bảng Lương, Bảng kê lương, Bảng lương cá nhân)   và thông báo đến người lao động trong kỳ trả lương mỗi tháng là điều bắt buộc thực hiện theo nội dung quy định mới của Luật Lao động năm 2019.

 

3.     Quy định của Luật Lao động về Phiếu lương (Bảng Lương, Bảng kê lương, Bảng lương cá nhân)

 

-         Bộ Luật Lao động năm 2019 đã được Quốc hội chính thức thông qua ngày 20-11-2019 và có hiệu lực áp dụng từ ngày 1/1/2021 gồm nhiều quy định mới ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, cụ thể:

 

-         Khoản 3 Điều 95 Bộ luật lao động năm 2019 quy định: Mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương (Phiếu lương, Bảng Lương, Bảng lương cá nhân) cho người lao động, trong đó ghi rõ tiền lương, tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm, nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có).

 

Tìm hiểu thêm về

Bản Tiếng Việt: Bộ Luật Lao Động 2019 - Có hiệu lực 01/01/2021

Bản Tiếng Anh:The Labor Code 2019 - Effective Jan 01, 2021

 

-         Như vậy, với quy định hoàn toàn mới này, mỗi tháng, ngoài việc trả lương, Người sử dụng lao động (NSDLĐ) còn phải gửi kèm bảng kê trả lương (Phiếu lương, Bảng Lương, Bảng lương cá nhân) chi tiết các khoản lương, thưởng… cho người lao động.

 

4.     Các phương pháp tạo Phiếu lương (Bảng Lương, Bảng kê lương. Bảng lương cá nhân)

 

-         Tạo Phiếu lương(Bảng Lương, Bảng kê lương)  trực tiếp từ bảng lương trong Excel bằng các công thức.

 

Để thực hiện đầu tiên cần chuẩn bị bảng lương trong excel đã được chuẩn hóa.

Tiếp theo tạo mẫu Phiếu lương (Bảng Lương, Bảng kê lương, Bảng lương cá nhân)  phù hợp trên excel và thực hiện các công thức (hàm: dò tìm, liên kết,…) để chuyển dữ liệu từ bảng lương sang mẫu Phiếu lương (Bảng Lương, Bảng kê lương, Bảng lương cá nhân).

 

-         Tạo Phiếu lương (Bảng Lương, Bảng kê lương, Bảng lương cá nhânbằng cách sử dụng chức năng mail merge trong Word.

 

Đầu tiên, chuẩn bị bảng lương trong excel đã được chuẩn hóa

Tiếp theo tạo mẫu Phiếu lương (Bảng Lương, Bảng kê lương, Bảng lương cá nhânphù hợp trên word và thực hiện chức năng mail merge để chuyển dữ liệu từ bảng lương sang mẫu Phiếu lương (Bảng Lương, Bảng kê lương, Bảng lương cá nhân)

 

-         Tạo Phiếu lương(Bảng Lương, Bảng kê lương, Bảng lương cá nhânbằng phần mềm tính lương

 

Công ty Nhân Kiệt thực hiện các giải pháp nhân sự thông qua phần mềm tính lương, mà tại đây việc tạo lập cũng như trích xuất dữ liệu Phiếu lương (Bảng Lương, Bảng kê lương, Bảng lương cá nhân) được thực hiện chính xác, nhanh chóng và thuận tiện, đặc biệt phù hợp với xu thế toàn cầu.

 

Ngoài các dịch vụ Công ty TNHH Cung Ứng Nhân Lực Nhân Kiệt hiện đang cung cấp, Quý đối tác có thể tham khảo thêm các giải pháp nhân sự thông qua dịch vụ tính lương  của Công ty TNHH Cung Ứng Nhân Lực Nhân Kiệt. Công ty áp dụng phần mềm chuyên nghiệp, hiện đại, dễ sử dụng với nhiều công cụ, tính năng ưu việt và nhanh chóng. Giúp đối tác tiết kiệm chi phí, nhân lực, thời gian và chủ động một cách nhanh chóng mọi lúc mọi nơi trong việc kiểm soát tình hình nhân sự và chi phí của Doanh nghiệp. 

 

5.     Công thức excel hay để tạo Phiếu lương (Bảng Lương, Bảng kê lương, Bảng lương cá nhân)

 

-         Trong Excel có rất nhiều hàm có thể áp dụng để tạo lập Phiếu lương (Bảng Lương, Bảng kê lương, Bảng lương cá nhân), nhưng phổ biến áp dụng là: VLOOKUP, INDEX + MATCH.

 

-         Trong đó VLOOKUP được sử dụng phổ biến nhất, cụ thể:

Cú pháp hàm:

 + VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,range_lookup)

Trong đó:

lookup_value: giá trị tìm kiếm. Giá trị này cần được xác định trước trong bảng lương mà tại đây sẽ không có bất kỳ sự trùng lặp nào cùng nằm trên một cột. Giá trị thường được chọn là mã số nhân viên hoặc mã số chấm công.

table_array: Bảng dò tìm tại bảng lương 

col_index_num: Thứ tự cột dạng số cần lấy trong bảng (số này nhỏ hơn số cột của bảng)

range_lookup: giá trị tìm kiếm tuyệt đối (0)

 

6.     Các mẫu template lương

 

 

Phiếu lương (Bảng Lương, Bảng kê lương, Bảng lương cá nhân)  mẫu 3

 

Phiếu lương (Bảng Lương, Bảng kê lương)  mẫu 4 (tham khảo ý kiến về việc lấy mẫu Phiếu lương, Bảng Lương, Bảng kê lương)  của khối nhân sự văn phòng)

 

7.     Các dịch vụ liên quan đến tạo lập Phiếu lương (Bảng Lương, Bảng kê lương, Bảng lương cá nhân)

Nhân Kiệt thực hiện tạo lập Phiếu lương (Bảng Lương, Bảng kê lương, Bảng lương cá nhân)  cho tất cả các dịch vụ đang cung cấp tại Công ty TNHH Cung Ứng Nhân Lực Nhân Kiệt gồm:

 

·        Dịch vụ cung ứng lao động - Outsourcing Services
·        Dịch vụ Hợp thực hóa lao động - Staffing services
·        Dịch vụ Tính lương - Payroll services
·        Dịch vụ Hỗ trợ bán hàng - Fieldforce services
·        Dịch vụ Bảo hiểm xã hội - Insurance services
·        Dịch vụ hỗ trợ hành chính - Back office Services
·        Dịch vụ thuế thu nhập cá nhân - Personal income tax Services 
·        Dịch vụ Giao hàng chặng cuối = Last mile dilivery

 

8.    Liên hệ Công ty TNHH Cung Ứng Nhân Lực Nhân Kiệt để được hỗ trợ các thông tin về Phiếu lương (Bảng Lương, Bảng kê lương, Bảng lương cá nhân) hoặc cần tư vấn về các dịch vụ về lao động.

Công ty TNHH Cung Ứng Nhân Lực Nhân Kiệt xin giới thiệu đầu mối liên hệ hỗ trợ:

Đỗ Minh Ngân

CN Bình Dương 1

0933 877 749

ngando@nhankiet.vn

Nguyễn Quốc Trung

CN Bình Dương

0908 636 108

trungnguyen@nhankiet.vn 

Vũ Quang Hoan

CN HCM

0901 557 456

hoanvu@nhankiet.vn

Đỗ Đức Chí

CN Hà Nội

0934 393 668

chido@nhankiet.vn 

Lê Thị Bích Hạnh

CN Miền Trung

0931 430 898

hanhle@nhankiet.vn  

 

 
 

Hệ thống đang xử lý. Vui lòng đợi!