Đang online: 13  |   Hôm qua: 1848  |   Lượt truy cập: 1738829
vi  en
Trang chủ > Tư Vấn > Khu vực Mỹ Phước Bình Dương | 0901557945 - Dịch vụ cung ứng lao động
 028. 3505 4224
Khu vực Mỹ Phước Bình Dương | 0901557945 - Dịch vụ cung ứng lao động
Feedforward (Feed Forward) là gì? và nó khác gì với Feedback và áp dụng nó như thế nào?
Feedforward (Feed Forward) là cách đưa ra những ý tưởng, góp ý cho mọi người trước khi họ làm điều gì đó. Nó tập trung vào thay đổi những gì xảy ra trong tương lai
26/02/2021 07:02:15