Đang online: 18  |   Hôm qua: 1851  |   Lượt truy cập: 1741368
vi  en
Trang chủ > Chia sẻ > Mẫu biểu văn bản
 028. 3505 4224
Mẫu biểu văn bản
CÔNG TY THÔNG BÁO THỜI GIAN NHẬN LƯƠNG THÁNG 6/2021
CÔNG TY THÔNG BÁO THỜI GIAN NHẬN LƯƠNG THÁNG 6/2021
16/08/2021 10:08:10

BỐ TRÍ MẶT BẰNG
Trong phần này trước hết chúng ta sẽ xem xét những lý do ảnh hưởng đến quyết định về mặt bằng thiết bị. Mỗi một doanh nghiệp - từ cửa hàng lẻ đến nhà máy thép có những vấn đề bố trí thiết bị liên quan đến những lý do này. Thứ hai là những qui trình sản xuất, gồm những vấn đề cho phép chúng ta xác...
18/04/2014 05:04:21

QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
ĐĂNG KÝ XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP NAM Xác lập quyền sở hữu công nghiệp: - Sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá và tên gọi xuất xứ hàng hoá được xác lập quyền sở hữu theo văn bản bảo hộ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. - Bí mật kinh doanh, chỉ dẫn...
18/04/2014 05:04:29

QUẢN LÝ NỘI TẠI HIỆU QUẢ
MỞ ĐẦU Mục tiêu của tài liệu hướng dẫn này là giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) xác định các biện pháp quản lý nội tại thông thường, thiết thực và dựa trên tư duy thuần tuý để cắt giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất chung của doanh nghiệp cũng như giảm tác động lên môi trường.
18/04/2014 05:04:40

QUẢN LÝ DỰ TRỮ
Dự trữ là việc lưu giữ những hàng hoá hay nguyên liệu trong kho của chính doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp cũng như nhu cầu sản phẩm của khách hàng. Tuy nhiên, trong môi trường cạnh tranh người ta cần xem xét thận trong yếu tố chi phí dự trữ nhằm đảm bảo cạnh tranh...
18/04/2014 05:04:00

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
- Khi nêu câu hỏi” Bạn quan niệm thế nào là chất lượng sản phẩm” người ta thường nhận được rất nhiều câu trả lời khác nhau tuỳ theo đối tượng được hỏi là ai. Các câu trả lời thường thấy như sau:
18/04/2014 05:04:20