Đang online: 14  |   Hôm qua: 1853  |   Lượt truy cập: 1743469
vi  en
Trang chủ > Tuyển dụng > Tuyển dụng nhân sự cao cấp
Tuyển dụng nhân sự cao cấp
Tuyển dụng vị trí Phó Giám Đốc Trung Tâm - Trung tâm điều hành

-        Chức danh công việc: Phó Giám đốc Trung tâm – Trung tâm điều hành.

-        Số lượng: 01

-        Trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại...

14/02/2023 09:02:08

Tuyển dụng vị trí Giám đốc Trung tâm điều hành.

-        Chức danh công việc: Giám đốc Trung tâm điều hành.

-        Số lượng: 01

-        Trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học trở lên. Có kinh nghiệm về quản lý điều hành, thiết kế...

19/12/2022 03:12:45

Tuyển dụng vị trí Giám đốc Chất lượng – Phòng Chất lượng

-        Chức danh công việc: Giám đốc Chất lượng – Phòng Chất lượng.

-        Số lượng: 01

-        Trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ: Tốt nghiệp thạc sĩ trở lên. Có kinh nghiệm về quản lý chất lượng...

19/12/2022 03:12:27

Tuyển dụng vị trí Nhân viên kỹ thuật – Trung tâm kỹ thuật sản xuất

-       Chức danh công việc: Nhân viên kỹ thuật – Trung tâm kỹ thuật sản xuất

-       Số lượng: 02

-       Trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ: Tốt nghiệp THPT, Trung cấp, Cao đẳng các ngành liên quan về...

09/06/2022 08:06:53

Tuyển dụng vị trí Trưởng bộ phận cao cấp

-       Chức danh công việc: Trưởng Bộ Phận Cao Cấp

-       Số lượng: 01

-       Trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học, thạc sĩ các ngành liên quan về kỹ thuật, có kinh nghiệm về quy...

09/06/2022 08:06:16