Đang online: 7  |   Hôm qua: 1851  |   Lượt truy cập: 1741368
vi  en
Trang chủ > Dịch vụ > Dịch Vụ Quản Trị Nhân Sự - Tiền Lương
Dịch Vụ Quản Trị Nhân Sự - Tiền Lương

DỊCH VỤ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ – TIỀN LƯƠNG

- Doanh nghiệp mới thành lập đang còn lo âu về thủ tục cho Người lao động. - Doanh nghiệp đang vướng chậm thủ tục với Bảo hiểm xã hội và các cơ quan. - Doanh nghiệp đang quá tải cho việc kinh doanh mà chậm trễ sai sót trong việc làm thủ tục cho Người lao động theo đúng quy định của Pháp luật. - Doanh nghiệp không có phần mềm tính lương.

 

DỊCH VỤ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ – TIỀN LƯƠNG

 

LÝ DO SỬ DỤNG DỊCH VỤ  QUẢN TRỊ NHÂN SỰ – TIỀN LƯƠNG?

 • Doanh nghiệp mới thành lập đang còn lo âu về thủ tục cho Người lao động.
 • Doanh nghiệp đang vướng chậm thủ tục với Bảo hiểm xã hội và các cơ quan.
 • Doanh nghiệp đang quá tải cho việc kinh doanh mà chậm trễ sai sót trong việc làm thủ tục cho Người lao động theo đúng quy định của Pháp luật.
 • Doanh nghiệp không có phần mềm tính lương.

 

 

 

PHẠM VI DỊCH VỤ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ – TIỀN LƯƠNG TRỌN GÓI

                                                                                                

Quản lý hồ sơ người lao động 

 

            

Soạn thảo hợp đồng lao động, nội quy, nhân sự

 

             


Lập và nộp báo cáo thuế TNCN - bảo hiểm xã hội 

            

Tính lương

 

            

Đại diện làm việc với bên thứ 3   

 

         

 

Tư vấn các thủ tục khác    

 

DỊCH VỤ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ VÀ  TIỀN LƯƠNG

Dịch vụ Quản trị nhân sự, tiền lương giúp kiểm soát các chi phí lương ,tư vấn đúng và đủ các yêu cầu cần thiết, tiết kiệm thời gian, chi phí cho cá nhân và doanh nghiệp trong các công việc

 

 • Quản lý hồ sơ người lao động
 • Soạn thảo hợp đồng lao động, nội qui, qui chế chính sách nhân sự
 • Lập và nộp các báo cáo như thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm xã hội, … cho các cơ quan nhà nước
 • Tính lương, bảng lương, phiếu lương,các trợ cấp– chi phí lương theo bộ phận, theo vị trí
 • Tư vấn cho doanh nghiệp đảm bảo quyền được hưởng chế độ bảo hiểm theo quy định của Luật
 •  Đại diện doanh nghiệp làm việc với người lao động, các cơ quan nhà nước và các bên thứ ba khác
 • Tư vấn quản lý toàn diện các thủ tục khác

 

 

 

LIÊN HỆ TƯ VẤN NGAY:  VÕ THỊ MAI THANH – Giám đốc kinh doanh

 

Email : thanhvo@nhankiet.vn – Điện thoại : 0933 427 966

 

 

 

Hệ thống đang xử lý. Vui lòng đợi!