Đang online: 17  |   Hôm qua: 1816  |   Lượt truy cập: 1707928
vi  en
Trang chủ > Chia sẻ > Tin tức - Nguồn từ Internet
 028. 3505 4224
Tin tức - Nguồn từ Internet
NGÀY HỘI VIỆC LÀM KHU CÔNG NGHỆ CAO LẦN I - NĂM 2023
Ngày 26/05/2023, Công ty TNHH Cung ứng Nhân lực Nhân Kiệt đã tham dự Chương trình: Ngày hội việc làm Khu Công nghệ cao Lần I - Năm 2023" do Trung tâm đào tạo Khu Công nghệ cao tổ chức.
01/06/2023 07:06:59

NGÀY HỘI TIẾP SỨC THANH NIÊN CÔNG NHÂN VÀ LAO ĐỘNG TRẺ
Ngày 21/05/2023, Công ty TNHH Cung ứng Nhân lực Nhân Kiệt đã đồng hành và hỗ trợ Chương trình "Tiếp sức Thanh niên công nhân và lao động trẻ. Tuyên dương "Người thợ trẻ giỏi" - Ngày hội An toàn giao thông thành phố Thuận An năm 2023 do ban thường vụ Thành đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Thành...
01/06/2023 07:06:05

BẢO HIỂM XÃ HỘI KHEN TẶNG VỀ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH BHXH NĂM 2022
Năm 2022 BHXH Việt Nam đã tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng thời, khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phối hợp thực hiện tốt chính sách BHXH.
24/05/2023 11:05:35

NGHỊ ĐỊNH 24/2023/NĐ-CP QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG
Nghị định này quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động (sau đây gọi chung là người hưởng lương, phụ cấp) làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính...
16/05/2023 09:05:09

4 NGUYÊN TẮC THỰC THI (4DX)
“4 Nguyên tắc thực thi” (4DX) Tác giả: Chris McChesney, Sean Covey, Jim Huling Biên dịch: Nguyễn Thúy Uyên Phương, Nguyễn Ngọc Đan Thanh, Kiều Thùy Linh) Xuất bản:PACE Books
06/05/2023 04:05:33

NHIỀU KHOẢN TRỢ CẤP CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC TĂNG LÊN TỪ 01/07/2023
Mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng/tháng, áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động hưởng lương hệ số trong khu vực nhà nước. Khu vực ngoài nhà nước, dù mức lương không thay đổi theo lương cơ sở nhưng có 11 khoản tiền trợ cấp với...
23/05/2023 01:05:38