Đang online: 8  |   Hôm qua: 1851  |   Lượt truy cập: 1741368
vi  en
Trang chủ > Dịch vụ > Dịch vụ phái cử công nhân
Dịch vụ phái cử công nhân
Dịch vụ cho thuê lại lao động phổ thông| Cung Ứng Nhân Lực Nhân Kiệt
Trong xu hướng Quý công ty muốn mở rộng, phát triển sản xuất mà vẫn muốn định biên nhân sự thấp nhất, hoặc quý công ty có những dự án ngắn hạn, thời vụ, hoặc lao động của quý Công ty thường xuyên phải làm ngoài giờ và tổng giờ này có thể sẽ vượt quá 200 giờ trong năm. Giải pháp để giải quyết các...
20/08/2020 08:08:40

Dịch vụ cung ứng lao động thuê ngoài| Cung Ứng Nhân Lực Nhân Kiệt
Công ty TNHH Cung Ứng Nhân Lực Nhân Kiệt cung cấp Dịch Vụ Cung Ứng lao động thuê ngoài thông qua việc tuyển dụng, đào tạo, nhân viên theo yêu cầu của quý Khách hàng, ký hợp đồng lao động với nhân viên và sau đó cử những nhân viên này sang làm việc cho khách hàng với tư cách là một phần của lực...
20/08/2020 08:08:50

Dịch Vụ Cho Thuê Lại Lao Động Thời Vụ| Cung Ứng Nhân Lực Nhân Kiệt
Dịch Vụ Cho Thuê Lại Lao Động Thời Vụ là giải pháp hàng đầu cho những mùa cao điểm hoặc tình trạng thiếu nhân lực tạm thời ở một khâu nào đó trong quy trình làm việc vận hành Quý Công Ty.
20/08/2020 09:08:24

Dịch Vụ Cho Thuê Lao Động Tạm Thời| Cung Ứng Nhân Lực Nhân Kiệt
Dịch Vụ Cho Thuê Lại Lao Động Tạm Thời là giải pháp nhằm đáp ứng lượng lao động thiếu hụt tạm thời của Quý Công Ty, khi mà việc tuyển dụng nhân viên chính thức chưa đáp ứng kịp số lượng lao động cần cho sản xuất, kinh doanh hoặc khi cần phải thay thế tạm thời lao động tạm nghỉ trong thời kỳ thai...
20/08/2020 09:08:16

Labor Subleasing Services | Nhan Kiet Co., LTD
In the trends of your company wants to expand, develop and still want to operate as a lowest manning headcount, or short-term project, seasonal project, or your regularly employee had been working overtime more than 200 hours per year. The solution to solve this issue is provided by Nhan Kiet...
19/02/2020 12:02:49

Labor Outsourcing Sercvices | Nhan Kiet Co.,LTD
Nhan Kiet Co., LTD provides Labor Outsourcing Services through the recruitment, training and staff according to customer request, to sign labor contracts with employees and then sent employees to work for clients as part of the labor force in period of services. Nhan Kiet Co., LTD maintaining...
19/02/2020 12:02:33