Đang online: 10  |   Hôm qua: 1853  |   Lượt truy cập: 1743469
vi  en
Trang chủ > Chia sẻ > Thủ Tục Hành Chính Cấp Tỉnh
 028. 3505 4224
Thủ Tục Hành Chính Cấp Tỉnh
ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG CỦA THÀNH PHỐ THUẬN AN ĐẾN NĂM 2040
Quyết định 1837 về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Thuận An đến năm 2040
20/07/2023 04:07:07

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ THUỘC PHẠM VI SỞ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH DƯƠNG
Quyết định 1811 về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương
26/07/2023 09:07:12

Quy Định Việc Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Môi Giới Bất Động Sản; hướng dẫn Hành Nghề Môi Giới Bất Động Sản,
Quy Định Việc Cấp Chứng Chỉ Hành Nghề Môi Giới Bất Động Sản; Hướng Dẫn Việc Đào Tạo, Bồi Dưỡng Kiến Thức Hành Nghề Môi Giới Bất Động Sản, Điều Hành Sàn Giao Dịch Bất Động Sản; Việc Thành Lập Và Tổ Chức Hoạt Động Của Sàn Giao Dịch Bất Động Sản
04/05/2021 10:05:55

THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN, CHỨNG CHỈ ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN
HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN, CHỨNG CHỈ ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN
04/05/2021 10:05:32

Công văn 173/TTg-KTN về điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương đến năm 2020
Công văn 173/TTg-KTN về điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương đến năm 2020
01/03/2016 02:03:37

[TTHC- Sở NN&PTNT]. Thủ tục Thông báo đóng cửa rừng khai thác gỗ
107. Thủ tục Thông báo đóng cửa rừng khai thác gỗ
13/01/2015 10:01:16