Đang online: 20  |   Hôm qua: 1851  |   Lượt truy cập: 1741368
vi  en
Trang chủ > Dịch vụ
Dịch vụ
DỊCH VỤ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ – TIỀN LƯƠNG
- Doanh nghiệp mới thành lập đang còn lo âu về thủ tục cho Người lao động. - Doanh nghiệp đang vướng chậm thủ tục với Bảo hiểm xã hội và các cơ quan. - Doanh nghiệp đang quá tải cho việc kinh doanh mà chậm trễ sai sót trong việc làm thủ tục cho Người lao động theo đúng quy định của Pháp luật. -...
15/12/2023 12:12:55

Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động | Công Ty Nhân Kiệt
Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động | Công Ty Nhân Kiệt
22/12/2023 03:12:30

Field force Services – Dịch vụ chăm sóc đại lý
Field Force Services – Dịch vụ chăm sóc đại lý, đây là một dạng dịch vụ cho thuê lại lao động (Outsourcing services) của Công ty Nhân Kiệt. Dịch vụ này cung ứng các nhân viên có kiến thức, năng lực, am hiểu lĩnh vực làm việc, thường xuyên, liên tục được đào tạo và được hỗ trợ để rộng kiến thức và...
20/08/2020 08:08:56

Dịch vụ cho thuê lại lao động phổ thông| Cung Ứng Nhân Lực Nhân Kiệt
Trong xu hướng Quý công ty muốn mở rộng, phát triển sản xuất mà vẫn muốn định biên nhân sự thấp nhất, hoặc quý công ty có những dự án ngắn hạn, thời vụ, hoặc lao động của quý Công ty thường xuyên phải làm ngoài giờ và tổng giờ này có thể sẽ vượt quá 200 giờ trong năm. Giải pháp để giải quyết các...
20/08/2020 08:08:40

Dịch vụ thực hiện nhận thầu phụ, thầu khoán
Dịch vụ thực hiện thầu phụ, thầu khoán làm giảm việc sử dụng nhân sự trực tiếp, nâng cao tính cạnh tranh và thúc đẩy sự phát triển, Ngày nay các dịch vụ thầu phụ, thầu khoán ngày càng đa dạng giúp bạn giảm thiểu những rủi ro, có được những tư vấn tối ưu cho rắc rối về nhân sự, mang đến những dịch...
20/08/2020 08:08:44