Đang online: 11  |   Hôm qua: 1833  |   Lượt truy cập: 1724123
vi  en
Trang chủ > Dịch vụ
Dịch vụ
Dịch Vụ Uỷ Thác Tính Lương| Payroll Services
Dịch vụ uỷ thác tính lương là một xu hướng toàn cầu đang trở nên phổ biến, với nhiều lí do nhưng thông thường là doanh nghiệp muốn bảo mật thông tin lương một cách tuyệt đối với các nhân viên nội bộ.
20/08/2020 09:08:45

Labor Subleasing Services | Nhan Kiet Co., LTD
In the trends of your company wants to expand, develop and still want to operate as a lowest manning headcount, or short-term project, seasonal project, or your regularly employee had been working overtime more than 200 hours per year. The solution to solve this issue is provided by Nhan Kiet...
19/02/2020 12:02:49

Labor Outsourcing Sercvices | Nhan Kiet Co.,LTD
Nhan Kiet Co., LTD provides Labor Outsourcing Services through the recruitment, training and staff according to customer request, to sign labor contracts with employees and then sent employees to work for clients as part of the labor force in period of services. Nhan Kiet Co., LTD maintaining...
19/02/2020 12:02:33

Temporary Labor Supplying Services| Outsourcing Nhan Kiet
Temporary Labor Supplying Servicesis the leading solution for the high season or manpower shortages temporarily in a certain stage of the workflow to operate your company.
19/02/2020 12:02:06

Sort term Labor Outsourcing Services| Nhan Kiet
Sort term Labor Outsourcing Services is the solution to meet labor shortages interim of your company, when recruiting staff not officially meet the required amount of labor for production, business or the need to replace workers temporarily pauses during pregnancy.
19/02/2020 12:02:58

Phương pháp lựa chọn nhà thầu cung ứng dịch vụ lao động thuê ngoài.
Việc lựa chọn được đơn vị cung cấp nhân sự thuê ngoài uy tín, chuyên nghiệp, phù hợp với yêu cầu cuả mình đang là mối quan tâm cho các cán bộ phụ trách. Khi mà rất nhiều công ty kể cả có vốn đầu tư nước ngoài và công ty trong nước có nhu cầu sử dụng dịch vụ cung cấp lao động thuê ngoài như một...
20/08/2020 09:08:28