Online: 12  |   Yesterday: 1826  |   Total: 1717820
vi  en
Home > Chia sẻ
Chia sẻ
HỘI NGHỊ BAN QUẢN LÝ CÁC KCN BÌNH DƯƠNG HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 152/2020/NĐ-CP
Ngày 21/07/2023, Công ty TNHH Cung ứng Nhân lực Nhân Kiệt tham dự Hội nghị hướng dẫn triển khai Nghị định số 152/2020/NĐ-CP do Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương tổ chức diễn ra tại Trung tâm Hội nghị - Triển lãm tỉnh Bình Dương.
26/07/2023 01:07:26

KHÁNH THÀNH CẦU LIÊN XÃ HOÀ TỊNH - MỸ AN, HUYỆN MANG THÍT, TỈNH VĨNH LONG
Sáng ngày 20/07/2023, Công ty TNHH Cung ứng Nhân lực Nhân Kiệt tham dự Lễ Khánh thành Công trình "Cầu liên xã Hòa Tịnh - Mỹ An" tại xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long do Ban Chỉ huy Chiến dịch Tình nguyện Sinh viên Kinh tế phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức.
20/07/2023 05:07:58

ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG CỦA THÀNH PHỐ THUẬN AN ĐẾN NĂM 2040
Quyết định 1837 về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Thuận An đến năm 2040
20/07/2023 04:07:07

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ THUỘC PHẠM VI SỞ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH DƯƠNG
Quyết định 1811 về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương
26/07/2023 09:07:12

NHÂN KIỆT HỖ TRỢ KINH PHÍ XÂY CẦU THANH NIÊN_MẶT TRẬN TỈNH VĨNH LONG
Sáng ngày 03/07/2023, Công ty TNHH Cung ứng Nhân lực Nhân Kiệt tham dự Lễ khởi công Công trình thanh niên "Xây dựng cầu liên xã Hòa Tịnh - Mỹ An" tại xã Hòa Tịnh, tỉnh Vĩnh Long do Ban Chỉ huy Chiến dịch Tình nguyện Sinh viên Kinh tế phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức.
04/07/2023 11:07:01

Nhân Kiệt tham dự Lễ Xuất quân Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế 2023
Sáng ngày 30/06/2023, Công ty TNHH Cung ứng Nhân lực Nhân Kiệt tham dự Lễ Xuất quân Chiến dịch tình nguyện Sinh viên Kinh tế năm 2023 do Đoàn Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tổ chức.
01/07/2023 10:07:07