Online: 15  |   Yesterday: 1833  |   Total: 1724123
vi  en
Home > Chia sẻ > Văn bản pháp luật về Thuế
Văn bản pháp luật về Thuế
Thông tư 25/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số quy định về các khoản chi được trừ, không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)
Ngày 16/03/2018 BTC bàn hành TT 25/2018/TT-BTC, sửa đổi, bổ sung một số quy định về các khoản chi được trừ, không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Thông tư có hiệu lực từ 01/5/2018.và có nội dung cụ thể sau: - Bổ sung thêm các khoản trích khấu hao tài sản cố định không được...
30/03/2018 10:03:41

Thông tư 25/2018/TT-BTC hướng dẫn NĐ 146/2017/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung TT 78/2014/TT-BTC, TT 111/2013/TT-BTC
Ngày 16/03/2018 BTC bàn hành TT 25/2018/TT-BTC, sửa đổi, bổ sung một số quy định về các khoản chi được trừ, không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Thông tư có hiệu lực từ 01/5/2018.và có nội dung cụ thể sau: - Bổ sung thêm các khoản trích khấu hao tài sản cố định không được...
30/03/2018 10:03:26

Nghị Định 44/2017/NĐ-CP Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Từ ngày 1/6/2017 Người sử dụng lao động được giảm 0,5% mức lương đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Doanh nghiệp đóng 21,5%, người lao động đóng 10.5% như cũ)
18/05/2017 11:05:35

Công văn 4528/TCT-PC Vv Công chứng, chứng thực hợp đồng cho thuê nhà ở của TỔNG CỤC THUẾ
Ngày 16/9/2015 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương có công văn hỏi Tổng Cục Thuế về vấn đề này, Theo đó, Tổng Cục thuế cho rằng đối với trường hợp các hợp đồng cho thuê nhà ở được ký kết từ ngày Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 có hiệu lực (từ ngày 01/7/2015) sẽ không bắt buộc phải công...
10/06/2017 02:06:44