Online: 16  |   Yesterday: 1833  |   Total: 1724123
vi  en
Home > Chia sẻ > Văn bản pháp luật về An Ninh Quốc Phòng
Văn bản pháp luật về An Ninh Quốc Phòng
Nghị định 06/2014/NĐ-CP về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia
Nghị định 06/2014/NĐ-CP về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội Ngày ban hành: 21/01/2014 Ngày hiệu lực: 08/03/2014
15/05/2014 11:05:13