Online: 13  |   Yesterday: 1833  |   Total: 1724123
vi  en
Home > Chia sẻ > Thủ Tục Hành Chính Cấp Huyện
Thủ Tục Hành Chính Cấp Huyện
18. Thủ tục Đinh giá, bán đấu giá tài sản, hàng hóa bị tịch thu sung công quỹ nhà nước (tài sản có giá trị dưới 10 triệu đồng).
18. Thủ tục Đinh giá, bán đấu giá tài sản, hàng hóa bị tịch thu sung công quỹ nhà nước (tài sản có giá trị dưới 10 triệu đồng).
14/01/2015 02:01:37

18. Thủ tục Đinh giá, bán đấu giá tài sản, hàng hóa bị tịch thu sung công quỹ nhà nước (tài sản có giá trị dưới 10 triệu đồng).
18. Thủ tục Đinh giá, bán đấu giá tài sản, hàng hóa bị tịch thu sung công quỹ nhà nước (tài sản có giá trị dưới 10 triệu đồng).
14/01/2015 02:01:37

17. Thủ tục Bán đấu giá tài sản thanh lý, tịch thu sung công quỹ nhà nước.
17. Thủ tục Bán đấu giá tài sản thanh lý, tịch thu sung công quỹ nhà nước.
14/01/2015 02:01:02

16. Thủ tục Xử lý tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước.
16. Thủ tục Xử lý tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước.
14/01/2015 02:01:35

15. Thủ tục Xử lý tài sản nhà nước.
15. Thủ tục Xử lý tài sản nhà nước.
14/01/2015 02:01:01

14. Thủ tục Thanh lý, thu hồi, điều chuyển tài sản nhà nước
14. Thủ tục Thanh lý, thu hồi, điều chuyển tài sản nhà nước
14/01/2015 02:01:31