Online: 20  |   Yesterday: 1833  |   Total: 1724035
vi  en
Home > Chia sẻ > Tin tức - Nguồn từ Internet
Tin tức - Nguồn từ Internet

CÁC KHU CÔNG NGHIỆP PHÍA BẮC - CÔNG TY NHÂN KIỆT CUNG CẤP NHÂN SỰ

Việt Nam hiện có 260 khu công nghiệp và khu chế xuất đang hoạt động tại ba vùng kinh tế trọng điểm gồm (i) Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc (NKEZ), (ii) Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (CKEZ) và (iii) Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (SKEZ). Dưới đây là sơ đồ các khu công nghiệp và khu kinh tế ở Việt Nam.HANOI

1Thang Long Industrial Park

2Quang Minh I Industrial Park

3Quang Minh II Industrial Park

4Noi Bai Industrial Zone

5Thach That – Quoc Oai IP

6Hoa Lac Hi-tech Park

7Ha Noi – Dai Tu Industrial Park

8Ha Noi Southern Supporting Industrial Park (HANSSIP)

9Sai Dong B Industrial Park

10Bac Thuong Tin Industrial Park

11Phung Hiep Industrial Park

12Phu Nghia Industrial Park

13Tu Liem Hi-Biotechnology Park

HAI DUONG

1Phuc Dien Industrial Park

2Tan Truong Industrial Park

3Dai An Industrial Park

4Nam Sach Industrial Park

5VSIP Hai Duong Industrial Park

6Cong Hoa – Chi Linh Industrial Park

7Lai Vu Industrial Park

8Kim Thanh Industrial Park

9Phu Thai Industrial Park

YEN BAI

1South Yen Bai Province Industrial Park

2Mong Son Industrial Park

3Au Lac Industrial Park

4Bac Van Industrial Park

5Minh Quan Industrial Park

VINH PHUC

1Thang Long III Industrial Park

2Ba Thien 2 Industrial Park

3Binh Xuyen Industrial Park

4Binh Xuyen II Industrial Park

5Khai Quang Industrial Park

6Kim Hoa Industrial Park

7Tam Duong Industrial Park

8Tam Duong II Industrial Park

9Phuc Yen Industrial Park

10Lap Thach I Industrial Park

11Song Lo Industrial Park

12Son Loi Industrial Park

13Chan Hung Industrial Park

NINH BINH

1Tam Diep Industrial Park

PHU THO

1Phu Ha Industrial Park

2Cam Khe Industrial Park

3Trung Ha Industrial Park

4Thuy Van Industrial Park

TUYEN QUANG

1Long Binh An Industrial Park

THAI NGUYEN

1Song Cong I Industrial Park

2Song Cong II Industrial Park

3Nam Pho Yen Industrial Park

4Quyet Thang Industrial Park

5Yen Binh Industrial Park

BAC NINH

1VSIP Bac Ninh Industrial Park

2Dai Dong – Hoan Son Industrial Park

3Que Vo Industrial Park

4Que Vo 3 Industrial Park

5Yen Phong Industrial Park

6Yen Phong II Industrial Park

7Que Vo II Industrial Park

8Tien Son Industrial Park

9Nam Son – Hap Linh Industrial Park

10Thuan Thanh Industrial Park

11Thuan Thanh II Industrial Park

12Thuan Thanh III Industrial Park

13Dai Kim Industrial Park

14Hanaka Industrial Park

15Gia Binh Industrial Park

16VSIP II Industrial Park

HA NAM

1Dong Van I Industrial Park

2Dong Van II Industrial Park

3Dong Van III Industrial Park

4Dong Van IV Industrial Park

5Hoa Mac Industrial Park

6Chau Son Industrial Park

7Hoang Dong Industrial Park

HOA BINH

1Luong Son Industrial Park

2Bo Trai Song Da Industrial Park

3Yen Quang Industrial Park

4Mong Hoa Industrial Park

5Lac Thinh Industrial Park

HAI PHONG

1Deep C Industrial Zones

2Nomura Hai Phong Industrial Park

3VSIP Hai Phong Industrial Park

4Trang Due Industrial Park

5Nam Cau Kien Industrial Park

6Do Son – Hai Phong Industrial Park

7An Duong Industrial Park

8Nam Dinh Vu Industrial Park

9Vinashin – Shinec (SIP) Industrial Park

10Trang Cat Industrial Park

NAM DINH

1Hao Xa Industrial Park

2Bao Minh Industrial Park

QUANG NINH

1Hoang Bo Industrial Park

2Cai Lan Industrial Park

3Dong Mai Industrial Park

4Hai Yen Industrial Park

5AMATA city Ha Long (Song Khoai Industrial Park)

6Viet Hung Industrial Park

7Hai Ha Industrial Park (Texhong Hai Ha Industrial Park)

8Hoanh Bo Industrial Park

BAC GIANG

1Dinh Tram Industrial Park

2Quang Chau Industrial Park

3Song Khe – Noi Hoang Industrial Park

4Van Trung Industrial Park

5Viet Han Industrial Park

 

 

HUNG YEN

 

1Pho Noi A Industrial Park

2Pho Noi B Industrial Park

3Thang Long Industrial Park II

4Yen My II Industrial Park

5Nhu Quynh A Industrial Park

6Nhu Quynh B Industrial Park

7Minh Duc Industrial Park

8Ecoland Industrial Park

THANH HOA

1Tay Bac Ga Industrial Park

2Nghi Son Economic Zone

3Le Mon Industrial Park

HA GIANG

1Binh Vang Industrial Park

LANG SON

1Dong Banh Industrial Park

2Na Duong Industrial Park

SON LA

1Mai Son Industrial Park

THAI BINH

1Tien Hai Industrial Park

2Phuc Khanh Industrial Park

3Nguyen Duc Canh Industrial Park

4Song Tra Industrial Park

5Gia Le Industrial Park

6Cau Nghin Industrial Park

 

 

Hệ thống đang xử lý. Vui lòng đợi!