Online: 5  |   Yesterday: 1851  |   Total: 1741368
vi  en
Home > Chia sẻ > Tin tức - Nguồn từ Internet
Tin tức - Nguồn từ Internet

CÁC KHU CÔNG NGHIỆP PHÍA NAM - CÔNG TY NHÂN KIỆT CUNG CẤP NHÂN SỰ

Việt Nam hiện có 260 khu công nghiệp và khu chế xuất đang hoạt động tại ba vùng kinh tế trọng điểm gồm (i) Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc (NKEZ), (ii) Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (CKEZ) và (iii) Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (SKEZ). Dưới đây là sơ đồ các khu công nghiệp và khu kinh tế ở Việt Nam.

HO CHI MINH

1Tay Bac Cu Chi Industrial Park

2Ho Chi Minh City’s Automotive – Mechanical Industrial Park

3Dong Nam Industrial Park

4Tan Phu Trung Industrial Park

5Tan Thoi Hiep Industrial Park

6Quang Trung Software City

7Vinh Loc Industrial Park

8Tan Binh Industrial Park

9Linh Trung 1 Export Processing Zone

10Linh Trung 2 Export Processing Zone

11Binh Chieu Industrial Park

12Saigon Hi-tech Park

13Cat Lai 2 Industrial Park

14Tan Thuan Industrial Park

15Hiep Phuoc Industrial Park

16Unika Vie-Pan Rental

17Phong Phu Industrial Park

18Tan Tao Industrial Park

19Le Minh Xuan Industrial Park

20Anh Ha Industrial Park

21Xuan Thoi Thuong Industrial Park

TAY NINH

1Phuoc Dong – Boi Loi Industrial Park

2Linh Trung 3 Industrial Park

3Thanh Thanh Cong Industrial Park

4Trang Bang Industrial Park

5Tram Vang Industrial Park

6Hiep Thanh Industrial Park

7Cha La Industrial Park

8Bourbon An Hoa – TransAsia Industrial Garden

9Linh Trung 3 Export Processing Zone (Linh Trung EPZ)

10Phuoc Dong Industrial Park

BINH DUONG

1BAU BANG INDUSTRIAL PARK

2Rach Bap An Dien Industrial Park

3Protrade International Tech Park

4My Phuoc 1 Industrial Park

5My Phuoc 2 Industrial Park

6MY PHUOC 3 INDUSTRIAL PARK

7My Phuoc 4 Industrial Park

8Dong An Industrial Park

9Dong An 2 Industrial Park

10Kim Huy Industrial Park

11Mapletree Industrial Park

12Phu Gia Industrial Park

13Dat Cuoc Industrial Park

14Nam Tan Uyen Industrial Park

15Song Than 1 Industrial Park

16Song Than 2 Industrial Park

17Song Than 3 Industrial Park

18Dai Dang (De Den) Industrial Park

19Viet Hung 1 Industrial Park

20VSIP 1 Industrial Park

21VSIP 2A INDUSTRIAL PARK

22VSIP 2B Industrial Park

23Tan Dong Hiep Industrial Park

24Tan Dong Hiep A Industrial Park

25Tan Dong Hiep B Industrial Park

26Viet Huong 1 Industrial Park

27Viet Huong 2 Industrial Park

28Binh An Textile and Garment Industrial Park

29Mai Trung Industrial Park

30Binh Duong Industrial Park

31Vinh Tan – Tam Binh Industrial Park

32Thoi Hoa Industrial Park

BAC LIEU

1Tra Kha Industrial Park

2Lang Tram Industrial Park

DONG NAI

1Thanh Phu Industrial Park

2Bien Hoa 1 Industrial Park

3Bien Hoa 2 Industrial Park

4Amata City Bien Hoa Industrial Park

5Loteco Industrial Park

6Song May Industrial Park

7Ho Nai Industrial Park

8Bau Xeo Industrial Park

9Giang Dien Industrial Park

10Tam Phuoc Industrial Park

11Long Thanh Industrial Park

12An Phuoc Industrial Park

13Long Duc Industrial Park

14Loc An – Binh Son Industrial Park

15Nhon Trach 1 Industrial Park

16Nhon Trach 2 Industrial Park

17Boustead Industrial Park

18Nhon Trach 3 (Phase 1) Industrial Park

19Nhon Trach 3 (Phase 2) Industrial Park

20Nhon Trach 5 Industrial Park

21Nhon Trach 6 Industrial Park

22Go Dau Industrial Park

23Ong Keo Industrial Park

24Nhon Trach Textile Industrial Park

25Dinh Quan Industrial Park

26Long Khanh Industrial Park

27Loc Khang Industrial Park (Nhon Trach 2 – Loc Khanh Industrial Park)

28Nhon Trach 2 – Nhon Phu Industrial Park

29Tan Phu Industrial Park

30Xuan Loc Industrial Park

31Agtex Long Binh Industrial Park

32Dau Giay Industrial Park

33Suoi Tre Industrial Park

34Amata City Long Thanh Industrial Park

35Phuoc Binh Industrial Park

36GT-Industrial Rental Factories Campus

LONG AN

1Duc Hoa 1 Industrial Park

2Duc Hoa 3 Industrial Park

3Xuyen A Industrial Park

4Tan Duc Industrial Park

5Phu An Thanh Industrial Park

6Vinh Loc 2 Industrial Park

7Thuan Dao Industrial Park

8Nhut Chanh Industrial Park

9Hoa Binh Industrial Park

10Phuc Long Industrial Park

11Cau Tram Industrial Park

12KIZUNA 1&2&3 Rental Service Factory

13Tan Kim Industrial Park

14Long Hau Industrial Park

15Long Hau 3 Industrial Park

16Cau Cang Phuoc Dong Industrial Park

17Thanh Duc Industrial Park

BINH PHUOC

1Minh Hung – Han Quoc Industrial Park

2Minh Hung III Industrial Park

3Bac Dong Phu Industrial Park

4Nam Dong Phu Industrial Park

5Dong Xoai I Industrial Park

6Dong Xoai II Industrial Park

7Dong Xoai III Industrial Park

8Chon Thanh I Industrial Park

9Chon Thanh II Industrial Park

10Becamex Binh Phuoc Industrial Park

11International Hoa Lu Border Gate

HAU GIANG

1Song Hau (Phase 1) Industrial Park

2Tan Phu Thanh Industrial Park

 

 

BA RIA - VUNG TAU

 

1My Xuan B1 Industrial Park

2My Xuan Tien Hung Industrial Park

3My Xuan Dai Duong Industrial Park

4My Xuan A1 Industrial Park

5My Xuan A2 Industrial Park

6Phu My 1 Industrial Park

7Phu My 2 Industrial Park

8Phu My 3 Specialized Industrial Park

9Cai Mep Industrial Park

10Chau Duc Industrial Park

11Dong Xuyen Industrial Park

12Long Son Industrial Park

13Dat Do Industrial Park

AN GIANG

1Binh Hoa Industrial Park

2Binh Long Industrial Park

3Vam Cong Industrial Park

VINH LONG

1Binh Minh Industrial Park

2Hoa Phu Industrial Park

3Dong Binh Industrial Park

4An Dinh Industrial Park

5Binh Tan Industrial Park

DONG THAP

1Sa Dec Province Industrial Park

2Tran Quoc Toan Industrial Park

3Song Hau Industrial Park

4Ba Sao Industrial Park

5Tan Kieu Industrial Park

BEN TRE

1Giao Long Industrial Park

2An Hiep Industrial Park

3Phu Thuan Industrial Park

CAN THO

1Tra Noc I Industrial Park

2Tra Noc II Industrial Park

3Hung Phu I Industrial Park

4Hung Phu II Industrial Park

5Thot Not I Industrial Park

6O Mon Industrial Park

7Can Tho High-tech Park

CA MAU

1Hoa Trung Industrial Park

2Khanh An Industrial Park

SOC TRANG

1An Nghiep Industrial Park

2Tran De Industrial Park

3Dai Ngai Industrial Park

KIEN GIANG

1Thanh Loc Industrial Park

2Xeo Ro Industrial Park

3Tac Cau Industrial Park

4Kien Luong I Industrial Park

TIEN GIANG

1My Tho Industrial Park

2Tan Huong Industrial Park

3Long Giang Industrial Park

4Soai Rap Petroleum Services Industrial Park

TRA VINH

1Cau Quan Industrial Park

2Long Duc Industrial Park

3Co Chien Industrial Park

 

Related News

Hệ thống đang xử lý. Vui lòng đợi!