Đang online: 18  |   Hôm qua: 1845  |   Lượt truy cập: 1735590
vi  en
Trang chủ > Chia sẻ > Văn bản pháp luật về An Ninh Quốc Phòng
 028. 3505 4224
Văn bản pháp luật về An Ninh Quốc Phòng
Nghị định 06/2014/NĐ-CP về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia
Nghị định 06/2014/NĐ-CP về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội Ngày ban hành: 21/01/2014 Ngày hiệu lực: 08/03/2014
15/05/2014 11:05:13