Đang online: 13  |   Hôm qua: 1833  |   Lượt truy cập: 1724035
vi  en
Trang chủ > Chia sẻ > Danh Mục Công Việc Nặng Nhọc Độc Hại Theo Từng Ngành Nghề
 028. 3505 4224
Danh Mục Công Việc Nặng Nhọc Độc Hại Theo Từng Ngành Nghề
Danh mục nghề, công việc nặng nhọc đôc hại đối với ngành Cơ khí luyện kim
Danh mục nghề, công việc nặng nhọc đôc hại do Bộ LĐTBXH ban hành & đang có hiệu lực thi hành đối với ngành cơ khí luyện kim như sau:
16/08/2021 10:08:37

Danh mục nghề, công việc nặng nhọc đôc hại đối với ngành Bốc xếp
Để xác định công việc bốc hàng của người lao động trong trường hợp bạn hỏi có là công việc nặng nhọc hay không bạn cần nêu rõ cụ thể hàng hóa bốc xếp là hàng hóa gì, nếu là xi măng, thép, hóa chất.v.v.theo quy định tại danh mục ngành nghề nặng nhọc, độc hại do Bộ Lao động thương binh xã hội ban...
16/08/2021 10:08:46

Danh mục nghề, công việc nặng nhọc đôc hại đối với ngành Địa Chất
Nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm là mối quan tâm đặc biệt của người lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội. Pháp luật nước ta có một số quy định đặc thù đối với nhóm nghề, công việc này và phân loại cụ thể với nhóm ngành địa chất như sau Ngày 12...
16/08/2021 10:08:57

Danh mục ngành nghề nặng nhọc độc hại được về hưu trước tuổi
Danh mục ngành nghề được về hưu trước tuổi là ngành nghề nặng nhọc độc hại quy đinh 1830 ngành nghề và quy định chi tiết tại Bộ luật lao động 2019 và Luật bảo hiểm xã hội 2014
16/08/2021 10:08:07