Đang online: 19  |   Hôm qua: 1851  |   Lượt truy cập: 1741368
vi  en
Trang chủ > Tư Vấn > Khu vực Bình Dương | 0908636108 - Dịch vụ cung ứng nhân sự
 028. 3505 4224
Khu vực Bình Dương | 0908636108 - Dịch vụ cung ứng nhân sự

Thủ tục và phương thức hợp tác sử dụng Dịch vụ Hợp thức hóa lao động

- Hai bên ký Hợp đồng nguyên tắc cung cấp Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động hoặc hỗ trợ dự án; chăm sóc khách hàng; hỗ trợ kinh doanh; hỗ trợ bán hàng; khảo sát thị trường, hỗ trợ các vần đề về tài chính, thuế …

Thủ tục và phương thức hợp tác sử dụng Dịch vụ Hợp thức hóa lao động:

 

-  Hai bên ký Hợp đồng nguyên tắc cung cấp Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động hoặc hỗ trợ dự án; chăm sóc khách hàng; hỗ trợ kinh doanh; hỗ trợ bán hàng; khảo sát thị trường, hỗ trợ các vần đề về tài chính, thuế … tuỳ theo nhu cầu và đặc thù của từng đơn vị;

 

-  Mức lương và các chính sách phúc lợi dành cho người lao động do hai bên thoả thuận hoặc do quý Công ty quy định đảm bảo lợi ích tối thiểu theo quy định của Luật tại từng vùng/miền;

 

-  Nhân Kiệt tuyển dụng hoặc nhận người từ Quý Công ty tiến hành đào tạo hội nhập, ký kết hợp đồng lao động, chi trả lương, đóng Bảo hiểm xã hội và chi trả tất cả các quyền lợi khác cho lao động;

 

-  Quý Công ty hoặc Công ty TNHH Cung Ứng Nhân Lực Nhân Kiệt  quản lý, điều hành người lao động làm việc theo yêu cầu của mình;

 

-  Thanh quyết toán dựa trên phát sinh thực tế hàng tháng do Công ty TNHH Cung Ứng Nhân Lực Nhân Kiệt  lập và gởi cho Quý Công ty kiểm tra, xác nhận để Công ty TNHH Cung Ứng Nhân Lực Nhân Kiệt  làm thủ tục thanh toán và trả lương Nhân viên.

 

-  Công ty TNHH Cung Ứng Nhân Lực Nhân Kiệt  chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi vấn đề và pháp lý trong quan hệ lao động;

<<<Quy trình lựa chọn Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động>>>

 

 
 

Hệ thống đang xử lý. Vui lòng đợi!