Đang online: 8  |   Hôm qua: 1833  |   Lượt truy cập: 1724123
vi  en
Trang chủ > Chia sẻ > Tin tức - Nguồn từ Internet
 028. 3505 4224
Tin tức - Nguồn từ Internet

NHIỀU KHOẢN TRỢ CẤP CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC TĂNG LÊN TỪ 01/07/2023

Mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng/tháng, áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động hưởng lương hệ số trong khu vực nhà nước. Khu vực ngoài nhà nước, dù mức lương không thay đổi theo lương cơ sở nhưng có 11 khoản tiền trợ cấp với người lao động được tính chung theo mức lương cơ sở. Những khoản chế độ này thay đổi khi lương cơ sở được điều chỉnh tăng, người lao động cần nắm rõ

 

 

1. MỨC DƯỠNG SỨC PHỤC HỒI SỨC KHỎE SAU ỐM ĐAU

Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Như vậy, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau hiện hành là 447.000 đồng/ngày. Từ ngày 1/7, mức trợ cấp này sẽ tăng lên 540.000 đồng/ngày.

2. TRỢ CẤP 1 LẦN KHI SINH CON HOẶC NHẬN NUÔI CON

Thứ nhất, lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Thứ hai, trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Mức trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi hiện hành là 2,98 triệu đồng. Từ ngày 1/7, mức trợ cấp này sẽ được tăng lên 3,6 triệu đồng

3. DƯỠNG SỨC PHỤC HỒI SỨC KHỎE SAU THAI SẢN

Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Như vậy, mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản hiện hành là 447.000 đồng/ngày. Từ ngày 1/7, mức hưởng chế độ này sẽ được tăng lên 540.000 đồng/ngày.

4. TRỢ CẤP MỘT LẦN CHO NGƯỜI BỊ SUY GIẢM KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG

Từ ngày 1/7, người lao động suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng 9 triệu đồng, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 900.000 đồng.

Ngoài mức trợ cấp trên, người lao động còn được hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội. Từ một năm trở xuống thì được tính bằng 0,5 tháng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được tính thêm 0,3 tháng tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị.

5. TRỢ CẤP HÀNG THÁNG CHO NGƯỜI BỊ SUY GIẢM KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG

Từ ngày 1/7, người lao động cứ suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng trợ cấp hằng tháng 540.000 đồng/tháng, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 36.000 đồng/tháng.

Ngoài mức trợ cấp trên, hằng tháng người lao động còn được hưởng thêm một khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội. Từ một năm trở xuống được tính bằng 0,5%, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được tính thêm 0,3% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị

6. TRỢ CẤP PHỤC VỤ CHO NGƯỜI BỊ SUY GIẢM KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG

Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định, người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống hoặc mù hai mắt hoặc cụt, liệt hai chi hoặc bị bệnh tâm thần thì ngoài mức hưởng trợ cấp hằng tháng cho bản thân còn được hưởng trợ cấp phục vụ. Mức trợ cấp phục vụ được cấp hằng tháng và bằng mức lương cơ sở.

Hiện mức trợ cấp phục vụ cho người lao động bị suy giảm khả năng lao động là 1,45 triệu đồng/tháng. Từ ngày 1/7, mức trợ cấp này tăng lên thành 1,8 triệu đồng/tháng.

7. TRỢ CẤP MỘT LẦN KHI CHẾT DO TAI NẠN LAO ĐỘNG BỆNH NGHỀ NGHIỆP

Theo Điều 51 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người lao động đang làm việc bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc bị chết trong thời gian điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng 36 lần mức lương cơ sở.

Hiện mức trợ cấp một lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là 53,64 triệu đồng. Từ ngày 1/7, mức trợ cấp này tăng lên thành 64,8 triệu đồng.

8. TRỢ CẤP PHỤC HỒI SỨC KHỎE SAU KHI ĐIỀU TRỊ THƯƠNG TẬT, BỆNH TẬT

Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật mỗi ngày bằng 25% mức lương cơ sở nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại gia đình; bằng 40% mức lương cơ sở nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại cơ sở tập trung.

Hiện mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật của người lao động nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại gia đình là 372.500 đồng/ngày; tại cơ sở tập trung là 596.000 đồng/ngày.

Từ ngày 1/7, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật, bệnh tật của người lao động nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại gia đình là 450.000 đồng/ngày; tại cơ sở tập trung là 720.000 đồng/ngày.

09. MỨC HƯỞNG HƯU HÀNG THÁNG TỐI THIỂU

Theo Khoản 5 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, mức lương hưu hằng tháng thấp nhất của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu bằng mức lương cơ sở.

Như vậy, mức lương hưu hằng tháng thấp nhất hiện hành là 1,49 triệu đồng. Từ ngày 1/7, mức lương hưu hằng tháng thấp nhất tăng lên thành 1,8 triệu đồng.

10. TRỢ CẤP MAI TÁNG

Trợ cấp mai táng được tính bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người lao động qua đời. Như vậy, hiện mức trợ cấp mai táng là 14,9 triệu đồng. Từ ngày 1/7, mức trợ cấp mai táng sẽ tăng lên thành 18 triệu đồng.

11. TRỢ CẤP TUẤT HÀNG THÁNG

Theo Điều 68 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân người lao động qua đời bằng 50% mức lương cơ sở; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương cơ sở.

Như vậy, hiện mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân là 745.000 đồng/tháng, trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp này là 1,043 triệu đồng/tháng.

Từ ngày 1/7, mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân là 900.000 đồng/tháng, trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp này là 1,26 triệu đồng/tháng.

Nguồn: Dân Trí 

https://dantri.com.vn/an-sinh/11-khoan-tro-cap-voi-nguoi-lao-dong-tang-len-tu-ngay-17-20230421153726152.htm

 

Hệ thống đang xử lý. Vui lòng đợi!