Đang online: 13  |   Hôm qua: 1853  |   Lượt truy cập: 1743469
vi  en
Trang chủ > Chia sẻ
 028. 3505 4224
Chia sẻ
NĐ 01/2014/NĐ-CP VỀ VIỆC NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI MUA CỔ PHẦN CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG VIỆT NAM
NĐ 01/2014/NĐ-CP VỀ VIỆC NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI MUA CỔ PHẦN CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG VIỆT NAM, ON FOREIGN INVESTORS' PURCHASE OF SHARES OF VIETNAMESE CREDIT INSTITUTIONS
15/05/2014 11:05:11

Thông tư 04/2014/TT-BLĐTBXH - Chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân
Thông tư 04/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. Ngày ban hành: 12/02/2014 Ngày hiệu lực: 15/04/2014
14/04/2015 10:04:30

Thông tư 07/2014/TT-BLĐTBXH về 27 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn
Thông tư 07/2014/TT-BLĐTBXH về 27 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. Ngày ban hành: 06/03/2014 Ngày hiệu lực: 01/05/2014
14/04/2015 10:04:06

Thông tư 06/2014/TT-BLĐTBXH - hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
Thông tư 06/2014/TT-BLĐTBXH quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Ngày ban hành: 06/03/2014 Ngày hiệu lực: 01/05/2014
14/04/2015 10:04:50

05/2014/TT-BLĐTBXH - danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
Thông tư 05/2014/TT-BLĐTBXH về danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Ngày ban hành: 06/03/2014 Ngày hiệu lực: 01/05/2014
14/04/2015 10:04:24

An toàn sử dụng thiết bị điện
Thảo luận: Trước khi sử dụng thiết bị điện cầm tay, bạn nên kiểm tra những gì? Cần hành động như thế nào khi có công nhân bị điện giật?
10/02/2020 08:02:19