Đang online: 12  |   Hôm qua: 1743  |   Lượt truy cập: 1639386
vi  en
Trang chủ > Chia sẻ > SlideShare về lao động
SlideShare về lao động
Lao Động Nữ và Bình Đẳng Giới
Các bạn có thể xem thêm các bài giảng của TS. Tống Thị Minh (tongminh09@gmail.com) để hiểu thêm về các quy định nhé
23/02/2021 04:02:21

Đối thoại nơi làm việc
Các bạn có thể xem thêm các bài giảng của TS. Tống Thị Minh (tongminh09@gmail.com) để hiểu thêm về các quy định nhé
23/02/2021 04:02:40

Kỷ Luật Lao Động Và Trách Nhiệm Vật Chất
Các bạn có thể xem thêm các bài giảng của TS. Tống Thị Minh (tongminh09@gmail.com) để hiểu thêm về các quy định nhé
23/02/2021 04:02:53

Hướng dẫn về tiền lương
Các bạn có thể xem thêm các bài giảng của TS. Tống Thị Minh (tongminh09@gmail.com) để hiểu thêm về các quy định nhé
23/02/2021 04:02:03

Thời giờ làm việc, nghỉ ngơi
Các bạn có thể xem thêm các bài giảng của TS. Tống Thị Minh (tongminh09@gmail.com) để hiểu thêm về các quy định nhé
23/02/2021 04:02:33