Đang online: 20  |   Hôm qua: 1739  |   Lượt truy cập: 1636322
vi  en
Trang chủ > Chia sẻ
Chia sẻ
Decree 145/2020/ND-CP - On Working Conditions And Labor Relations
Decree 145/2020/ND-CP - On Working Conditions And Labor Relations
04/03/2021 10:03:10

Thủ tục đóng BHXH cho văn phòng đại diện (VPĐD) nước ngoài.
Ý Kiến của cơ quan quản lý nhà nước về Việc tham gia BHXH của Chi nhánh, VPĐD nước ngoài Theo tạp chí Bảo hiểm xã hội thì
01/03/2021 03:03:30

Lao Động Nữ và Bình Đẳng Giới
Các bạn có thể xem thêm các bài giảng của TS. Tống Thị Minh (tongminh09@gmail.com) để hiểu thêm về các quy định nhé
23/02/2021 04:02:21

Đối thoại nơi làm việc
Các bạn có thể xem thêm các bài giảng của TS. Tống Thị Minh (tongminh09@gmail.com) để hiểu thêm về các quy định nhé
23/02/2021 04:02:40

Kỷ Luật Lao Động Và Trách Nhiệm Vật Chất
Các bạn có thể xem thêm các bài giảng của TS. Tống Thị Minh (tongminh09@gmail.com) để hiểu thêm về các quy định nhé
23/02/2021 04:02:53

Hướng dẫn về tiền lương
Các bạn có thể xem thêm các bài giảng của TS. Tống Thị Minh (tongminh09@gmail.com) để hiểu thêm về các quy định nhé
23/02/2021 04:02:03