Đang online: 15  |   Hôm qua: 1761  |   Lượt truy cập: 1656806
vi  en
Trang chủ > Chia sẻ > Văn bản pháp luật về Lao Động
Văn bản pháp luật về Lao Động
Thông tư số 06/2021/TT-BLĐTBXH sửa đổi thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH
Thông tư số 06/2021/TT-BLĐTBXH sửa đổi thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
22/07/2021 08:07:55

Decree 145/2020/ND-CP - On Working Conditions And Labor Relations
Decree 145/2020/ND-CP - On Working Conditions And Labor Relations
04/03/2021 10:03:10

Danh sách đơn vị được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động tính tới 31/12/2020
Danh sách đơn vị được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động tính tới 31/12/2020
04/01/2021 12:01:07

Tiền lương làm thêm giờ theo Khoản 1 Điều 98 của Bộ Luật Lao động sẽ được áp dụng theo NĐ 145/2020/NĐ-CP
Theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP được ban hành hôm 14/12, việc tính tiền lương làm thêm giờ theo Khoản 1 Điều 98 của Bộ Luật Lao động sẽ được áp dụng theo quy định mới, có hiệu lực từ ngày 1/2/2021.
22/02/2021 05:02:51