Đang online: 15  |   Hôm qua: 1656  |   Lượt truy cập: 1557739
vi  en
Trang chủ > Chia sẻ
Chia sẻ
Nghị định 185/2013/NĐ-CP - QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI, SẢN XUẤT, BUÔN BÁN HÀNG GIẢ, HÀNG CẤM VÀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙ
Nghị định 185/2013/NĐ-CP này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 và thay thế Nghị định số 06/2008/NĐ-CP; Nghị định số 112/2010/NĐ-CP; Nghị định số 107/2008/NĐ-CP; Nghị định số 06/2009/NĐ-CP; Nghị định số 76/2010/NĐ-CP; Nghị định số 19/2012/NĐ-CP; Nghị định số 08/2013/NĐ-CP
23/08/2018 03:08:52

DECREE 52/2013/ND-CP ON E-COMMERCE | ECOMMERCE
DECREE 52/2013/ND-CP ON E-COMMERCE date May 16, 2013; This Decree takes effect on July 1, 2013. and replaces the Government’s Decree No. 57/2006/ND-CP of June 9, 2006, on e-commerce.
23/08/2018 03:08:58

Nghị định 52/2013/NĐ-CP - VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ | Ecommerce
Nghị định 52/2013/NĐ-CP ban hành ngày 16/05/2013 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013. và thay thế Nghị định số 57/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về thương mại điện tử.
23/08/2018 03:08:33

DECREE 57/2006/ND-CP ON E-COMMERCE | ECOMMERCE
Decree 57/2006/ND-CP dated June 09th, 2006 and takes effect 15 days after its publication in “CONG BAO.” All previous regulations on e-transactions in commercial activities and trade-related activities, which are contrary to this Decree, are hereby annulled.
23/08/2018 03:08:49

Nghị định 57/2006/NĐ-CP - VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ | Ecommerce
Nghị định số Số: 57/2006/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 09/06/2006 và hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây về giao dịch điện tử trong hoạt động thương mại và hoạt động có liên quan đến thương mại trái với Nghị định này đều bị bãi bỏ.
23/08/2018 03:08:44

Thương mại điện tử - Ecommerce (TMĐT) Việt Nam - thách thức đầu xuân
Con số trên 97% các doanh nghiệp Việt Nam chưa ứng dụng Thương mại điện tử - Ecommerce (TMĐT) hoặc xây dựng website rất đáng suy nghĩ.
23/08/2018 03:08:04