Đang online: 17  |   Hôm qua: 1647  |   Lượt truy cập: 1549422
vi  en
Trang chủ > Chia sẻ
Chia sẻ
Nghị định 56/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số điều hướng dẫn thi hành Luật Trẻ em
Từ ngày 1/72017, Nghị định 56/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số điều hướng dẫn thi hành Luật Trẻ em cũng sẽ có hiệu lực. Nghị định quy định rõ thông tin bí mật đời tư của trẻ em là các thông tin về tên, tuổi, đặc điểm nhận dạng cá nhân, địa chỉ thông tin về trường lớp, kết quả học tập và...
29/05/2017 03:05:05

LUẬT TRẺ EM số 102/2016/QH13
Từ ngày 1/6/2017, Luật Trẻ em chính thức có hiệu lực. Theo đó, luật nghiêm cấm các hành vi công bố, tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em mà không được sự đồng ý của trẻ em từ đủ 7 tuổi trở lên và của cha, mẹ, người giám hộ của trẻ em.
29/05/2017 03:05:33

Mã vùng điện thoại bàn, Mã vùng số điện thoại cố định, mã điện thoại các tỉnh
Ngày 21/11/2016 Bộ Thông tin Truyền Thông ban hành quyết định số 2036/QĐ-về việc ban hành kế hoạch chuyển đổi mã vùng viễn thông.
23/05/2017 03:05:37

Nghị Định 44/2017/NĐ-CP Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Từ ngày 1/6/2017 Người sử dụng lao động được giảm 0,5% mức lương đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Doanh nghiệp đóng 21,5%, người lao động đóng 10.5% như cũ)
18/05/2017 11:05:35

Quyết Định 10/2007/QĐ-TTg về Hệ Thống Ngành Kinh tế Việt Nam Phần 2
Quyết Định 10/2007/QĐ-TTg về Hệ Thống Ngành Kinh tế Việt Nam Phần 2
05/04/2017 02:04:05

Quyết Định 10/2007/QĐ-TTg về Hệ Thống Ngành Kinh tế Việt Nam Phần 1
Quyết Định 10/2007/QĐ-TTg về Hệ Thống Ngành Kinh tế Việt Nam Phần 1
05/04/2017 02:04:45