Đang online: 11  |   Hôm qua: 1833  |   Lượt truy cập: 1724123
vi  en
Trang chủ > Chia sẻ > Văn bản pháp luật về Thuế
 028. 3505 4224
Văn bản pháp luật về Thuế
219/2013/TT-BTC HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 209/2013/NĐ-CP NGÀY 18/12/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
15/05/2014 11:05:34