Đang online: 8  |   Hôm qua: 1833  |   Lượt truy cập: 1724035
vi  en
Trang chủ > Chia sẻ > Lĩnh vực Bảo Hiểm Xã Hội (BHXH)
 028. 3505 4224
Lĩnh vực Bảo Hiểm Xã Hội (BHXH)
Công văn 2653/BHXH-CST đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho thẻ Bảo hiểm y tế TP HCM
Công văn 2653/BHXH-CST năm 2014 đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho thẻ Bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành
13/09/2014 01:09:45

Luật số 46/2014/QH13 Sửa đổi Luật Bảo Hiểm Y tế số 25/2008/QH12 năm 2008
Luật số 46/2014/QH13 Sửa đổi Luật Bảo Hiểm Y tế số 25/2008/QH12 năm 2008 Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2015
14/04/2015 10:04:53

Công văn 1683/BHXH-CSXH - Cách xác định thời điểm hưởng lương hưu
Công văn 1683/BHXH-CSXH - Cách xác định thời điểm hưởng lương hưu
24/05/2014 01:05:40

Nghị định 05/2014/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Nghị định 05/2014/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam Ngày ban hành: 17/01/2014 Ngày hiệu lực: 05/03/2014
15/05/2014 10:05:55

Quyết định 505/QĐ-BHXH sửa đổi, bổ sung một số điều quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo
Quyết định 505/QĐ-BHXH sửa đổi, bổ sung một số điều quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo quyết định số 595/qđ-bhxh của tổng giám đốc bảo hiểm xã hội việt nam
24/09/2022 10:09:11

Quyết định 1035/QĐ-BHXH ban hành quy định về mẫu sổ bảo hiểm xã hội
Quyết định 1035/QĐ-BHXH ban hành quy định về mẫu sổ bảo hiểm xã hội
24/09/2022 10:09:21