Đang online: 14  |   Hôm qua: 1833  |   Lượt truy cập: 1724035
vi  en
Trang chủ > Tư Vấn > Khu vực Bình Dương | 0908636108 - Dịch vụ cung ứng nhân sự
 028. 3505 4224
Khu vực Bình Dương | 0908636108 - Dịch vụ cung ứng nhân sự
Các phát sinh thường gặp trong quá trình cung cấp và sử dụng Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động
Với giá trị cốt lõi lấy khách hàng làm trung tâm, và tinh thần phục vụ khách hàng, Nhân Kiệt sẽ tìm giải pháp tối ưu để thực hiện
06/08/2020 08:08:21

Quy chế phối hợp giữa đơn vị sử dụng Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động và đơn vị cung cấp Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động
Khi thống nhất xong “Quy chế phối hợp” của Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động thì nhân viên thực hiện hợp đồng của cả hai đơn vị cung cấp dịch vụ và đơn vị sử dụng dịch vụ đều hiểu rõ trách nhiệm của mỗi bên
16/08/2021 10:08:45

Lợi ích mà đơn vị cung cấp Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động mang lại
Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động giảm được chi phí cố định của bạn cho nhân viên và chuyển đổi chi phí này thành chi phí chịu thuế giá trị gia tăng
06/08/2020 08:08:33

Trách nhiệm của đơn vị cung cấp Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động
Nhân Kiệt triển khai dữ liệu nhân sự, mẫu biểu, quy trình quản lý lên phần mềm quản lý chung của Nhân Kiệt, tạo tài khoản, phân quyền và cung cấp tài khoản cho đối tác cùng quản lý
06/08/2020 08:08:52

Quy trình đấu thầu khi sử dụng Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động
Đối với các tập đoàn Nhà Nước thì thường đấu thầu công khai trên công thông tin đấu thầu dauthau.mpi.gov.vn hoặc muasamcong.mpi.gov.vn
06/08/2020 08:08:02

Khác hàng nào thường sử Dịch Vụ Hợp Thức Hóa Lao Động
Ngoài ra, Khách hàng có nhiều lý do khác như tiết kiệm chi phí, phân bổ chi phí, phân bổ quỹ lương, quỹ lương khoán, hoặc bị giới hạn về mặt định biên nhân sự, hoặc chưa thể chi trả lương và phúc lợi cho người lao động tại Việt Nam vì chưa có trụ sở tại Việt Nam.
06/08/2020 08:08:19