Đang online: 6  |   Hôm qua: 1833  |   Lượt truy cập: 1724035
vi  en
Trang chủ > Chia sẻ
 028. 3505 4224
Chia sẻ
CÔNG TY NHÂN KIỆT THAM GIA NGÀY HỘI VIỆC LÀM TỈNH YÊN BÁI 2023
UBND tỉnh Yên Bái phối hợp cùng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng tổ chức Ngày hội việc làm năm 2023, kết nối doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và người lao động.
06/11/2023 10:11:49

NHÂN KIỆT THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH SÀN GIAO DỊCH VIỆC LÀM TỔ CHỨC CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT NĂM 2023
Ngày 27.10.2023, Công ty TNHH Cung ứng Nhân lực Nhân Kiệt hân hạnh được tham gia chương trình Sàn giao dịch việc làm cho người khuyết tật năm 2023.
06/11/2023 10:11:26

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC NHÂN KIỆT THAM GIA “CHƯƠNG TRÌNH TỌA ĐÀM: VAI TRÒ CỦA HỘI, CÂU LẠC BỘ TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI”
Sáng ngày 21/10/2023 Công ty TNHH Cung ứng Nhân Lực Nhân Kiệt tham gia toạ đàm buổi tọa đàm với nội dung “Vai trò của Hội, Câu lạc bộ trong phát triển kinh tế, xã hội” nhằm chia sẻ, lan tỏa sự thành công các tổ chức Hội, Hiệp hội đến với các Doanh nhân, Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương...
25/10/2023 08:10:35

Nghị định 70/2023/NĐ-CP về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 152/2020/NĐ-CP NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM VÀ TUYỂN DỤNG, QUẢN LÝ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM VIỆC CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
23/10/2023 04:10:50

SO SÁNH Nghị định 70/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18/9/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP
26/10/2023 02:10:02

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 70/2023/NĐ-CP
Ngày 18/9/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 70/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về việc sử dụng lao động nước ngoài tại Việt Nam. Sau đây là những điểm mới của Nghị định 70/2023/NĐ-CP về lao động nước ngoài.
26/10/2023 02:10:31