Đang online: 17  |   Hôm qua: 1841  |   Lượt truy cập: 1732089
vi  en
Trang chủ > Chia sẻ > Tin tức - Nguồn từ Internet
 028. 3505 4224
Tin tức - Nguồn từ Internet

SO SÁNH Nghị định 70/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18/9/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP

 

Nghị định 152/2020/NĐ-CP

Nghị định 70/2023/NĐ-CP

Quy trình chấp thuận sử dụng NLĐNN

Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài.

Trước ít nhất 15 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được, và báo cáo giải trình với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc.

Các trường hợp miễn xác định nhu cầu sử dụng NLĐ

 Trường hợp người lao động nước ngoài quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều 154 của Bộ luật Lao động và các khoản 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12 và 13 Điều 7 Nghị định này thì người sử dụng lao động không phải thực hiện xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

Bổ sung 2 trường hợp không phải thực hiện thủ tục xác định nhu cầu sử dụng NLĐNN gồm Luật sư nước ngoài có giấy phép hành nghề và Người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam.

Điều kiện về giám đốc điều hành

Giám đốc điều hành là người đứng đầu và trực tiếp điều hành đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

2 trường hợp được xem là giám đốc điều hành, bao gồm:

Người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp; hoặc

Người đứng đầu và trực tiếp điều hành ít nhất một lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Đây là trường hợp mới được bổ sung tại Nghị định 70; chúng tôi hiểu rằng trường hợp này có thể áp dụng cho chức danh công việc như Giám đốc nhà máy, Giám đốc/ Trưởng phòng kỹ thuật, …

Trường hợp nhà quản lý góp vốn dưới 3 tỉ

 Đối với người lao động nước ngoài theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 Nghị định này thì phải có văn bản của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức nước ngoài cử người lao động nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam và phù hợp với vị trí dự kiến làm việc.

Đối với người lao động nước ngoài làm việc theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 Nghị định này thì phải có văn bản của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài cử người lao động nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam và phù hợp với vị trí công việc dự kiến làm việc hoặc giấy tờ chứng minh là nhà quản lý theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định này.

 

 

Hệ thống đang xử lý. Vui lòng đợi!