Đang online: 11  |   Hôm qua: 1673  |   Lượt truy cập: 1573846
vi  en
Trang chủ > Giới thiệu > Ban giám đốc
Ban giám đốc

Ban Giám Đốc

 

 

Giám Đốc: Đỗ Huy Lê

Email: info@nhankiet.vn

Điện thoại: 0913.860.592

 

Phó Giám Đốc: Vũ Quang Hoan

Email: hoanvu@nhankiet.vn

Điện thoại: 0901 557 456

 

Phó Giám ĐốcNguyễn Quốc Trung

Email: trungnguyen@nhankiet.vn 

Điện thoại: 0913.202.911

 

 

Phó Giám ĐốcĐỗ Đức Chí

Email: chido@nhankiet.vn 

Điện thoại: 0962 961 861

 

Q.TP HCNS: Thái Anh Trang

Email: trangthai@nhankiet.vn

Điện thoại: 0946.44.55.44

 

PP HCNS: Nguyễn Thị Quỳnh

Email:  quynhnguyen@nhankiet.vn

Điện thoại: 0916.895.002

 

TP Kế Toán: Phạm Khắc Hải

Email: haipham@nhankiet.vn

Điện thoại: 0938.990.282