Đang online: 17  |   Hôm qua: 1816  |   Lượt truy cập: 1707928
vi  en
Trang chủ > Giới thiệu > Ban giám đốc
Ban giám đốc

Ban Giám Đốc Công ty TNHH Cung ứng Nhân lực Nhân Kiệt

 

1Tổng Giám Đốc: Đỗ Huy Lê

     Email: ledo@nhankiet.vn 

     Điện thoại: 0937 022 655

 

       << Zalo >>            << facebook >>                 

 

      2.  P. TGĐ Khu Vực Hồ Chí Minh : Vũ Quang Hoan

     Email: hoanvu@nhankiet.vn

     Điện thoại: 0901 557 456

     Đăng ký tư vấn nhu cầu sử dụng dịch vụ

     << Zalo >>           << facebook >>                  

 

     3.  P. TGĐ Khu Vực Bình Dương: Nguyễn Quốc Trung

     Email: trungnguyen@nhankiet.vn 

     Điện thoại: 0908 636 108

     Đăng ký tư vấn nhu cầu sử dụng dịch vụ

       << Zalo >>            << facebook >>                 

 

     4.  P. TGĐ Khu Vực Hà Nội: Đỗ Đức Chí

     Email: chido@nhankiet.vn 

     Điện thoại: 0934 393 668

     Đăng ký tư vấn nhu cầu sử dụng dịch vụ

     << Zalo >>           << facebook >>                  

 

     5.  P. TGĐ Khu Vực Miền Trung: Lê Thị Bích Hạnh

     Email: hanhle@nhankiet.vn 

     Điện thoại: 0931 430 898

    Đăng ký tư vấn nhu cầu sử dụng dịch vụ 

     << Zalo >>           << facebook >>                  

 

     6.  Giám Đốc HC-NS: Nguyễn Thị Quỳnh

     Email:  quynhnguyen@nhankiet.vn

     Điện thoại: 0916 895 002

     << Zalo >>            << facebook >>                 

 

     7.  Giám Đốc TC-KT: Phạm Khắc Hải

     Email: haipham@nhankiet.vn

     Điện thoại: 0785 990 282

     << Zalo >>           << facebook >>