Đang online: 19  |   Hôm qua: 1673  |   Lượt truy cập: 1573846
vi  en
Trang chủ > Giới thiệu > Lĩnh vực
Lĩnh vực

Lĩnh vực

- Cho thuê lại lao động;

Cung ứng lao động thời vụ, lao động tạm thời;

Hợp thức hóa lao động;

Dịch vụ tính lương, khai báo bảo hiểm xã hội, tính thuế thu nhập cá nhân;

Dịch vụ hỗ trợ bán hàng, khảo sát thị trường, giới thiệu sản phẩm, cung cấp PGs, salesforces ....