Đang online: 20  |   Hôm qua: 1841  |   Lượt truy cập: 1732089
vi  en
Trang chủ > Chia sẻ > Lĩnh vực Bảo Hiểm Xã Hội (BHXH)
 028. 3505 4224
Lĩnh vực Bảo Hiểm Xã Hội (BHXH)

Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, BHTN, BHYT của người lao động từ ngày 01/10/2022

Hướng dẫn mức đóng BHXH bắt buộc, BHTN, BHYT cho người lao động Việt Nam và người lao động nước ngoài theo quy định của Pháp luật.

 

Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, BHTN, BHYT của người lao động Việt Nam từ ngày 01/10/2022

Căn cứ theo quy định tại Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017, Nghị định 58/2020/NĐ-CPNghị quyết 116/NQ-CP năm 2021 quy định về mức đóng BHXH bắt buộc của người lao động Việt Nam từ ngày 01/10/2022 như sau:

Riêng đối với doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về TNLĐ-BNN, nếu đủ điều kiện, có văn bản đề nghị và được Bộ LĐ-TB&XH chấp thuận thì được đóng vào quỹ TNLĐ-BNN với mức thấp hơn là (0.3%).

Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, BHTN, BHYT của người lao động nước ngoàitừ ngày 01/10/2022

Theo hướng dẫn tại Nghị định 143/2018/NĐ-CP và Thông báo 4447/TB-BHXH năm 2021, người lao động là công nước ngoài làm việc tại Việt Nam đóng bảo hiểm bao gồm mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ hưu trí (HT); quỹ ốm đau, thai sản (ÔĐ-TS); quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN); bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 01/10/2022 với tỷ lệ như sau:

Riêng đối với doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về TNLĐ-BNN, nếu đủ điều kiện, có văn bản đề nghị và được Bộ LĐ-TB&XH chấp thuận thì được đóng vào quỹ TNLĐ-BNN với mức thấp hơn là (0.3%).

Như vậy, từ ngày 01/10/2022 thì mức đóng các loại bảo hiểm của người lao động nước ngoài nêu trên vẫn không có sự thay đổi với so trước đây (từ 01/7/2022).

 

Các vấn đề liên quan đến BHXH- BHYT-BHTN khi tham gia BHXH bắt buốc tại Doanh nghiệp:

1. Chế độ ốm đau: https://youtu.be/SWxDox_mz7A

2. Chế độ tử tuất: https://youtu.be/FQpgFJkJlzs

3. Chế độ thai sản nam: https://youtu.be/-igONVD3gPk

4. Chế độ thai sản nữhttps://www.youtube.com/watch?v=3SEZ2_mCrN0

5. Chế độ Bảo hiểm thất nghiệp: https://youtu.be/pNWVlgGwaNw

6. Hướng Dẫn Cài VSSID - Nhân Kiệt: https://www.youtube.com/watch?v=T2dN9hsAq-w

7. Hướng dẫn xử lý các vấn đề sổ BH: https://youtu.be/U09oDpx0ino

8. Hướng dẫn xử lý khi có nhiều sổ BHXH: 

https://www.tiktok.com/@nhan_kiet/video/7147489725127986434

 

Hệ thống đang xử lý. Vui lòng đợi!