Đang online: 7  |   Hôm qua: 1848  |   Lượt truy cập: 1738829
vi  en
Trang chủ > Chia sẻ > Lĩnh vực Bảo Hiểm Xã Hội (BHXH)
 028. 3505 4224
Lĩnh vực Bảo Hiểm Xã Hội (BHXH)

Thông báo Số: 2799/TB-BHXH, ngày 19 tháng 6 năm 2023 Của BHXH Thành phố Hà Nội

Thông báo Số: 2799/TB-BHXH, ngày 19 tháng 6 năm 2023 Của BHXH Thành phố Hà Nội về mức lương cơ sở làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

Căn cứ Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ về việc quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội thông báo mức lương cơ sở mới làm căn cứ làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như sau:

Từ ngày 01/07/2023, mức lương cơ sở làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là 1.800.000 đồng.

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội trân trọng thông báo:

 

Hệ thống đang xử lý. Vui lòng đợi!